Uzyskanie ochrony patentowej na wynalazek

Szanowni Państwo,

w ostatnim czasie otrzymaliśmy ochronę patentową na następujący wynalazek

  • Sposób określenia ryzyka raków u kobiet nie będących nosicielkami mutacji w genie BRCA1 i BRCA2 w zależności od stosunku stężeń we krwi arsenu i selenu (P.425602)

 

Wynalazek dotyczy sposobu określenia ryzyka raka u kobiet nie będących nosicielkami mutacji w genie BRCA1 lub w BRCA2. Obejmuje ilościową ocenę stężenia arsenu i selenu oraz określenia stosunku selenu do arsenu we krwi pełnej osoby badanej, przy czym w/w stosunek wskazuje na 9,5 krotnie zmniejszone ryzyko zachorowania na raka u kobiet przy stosunku selenu do arsenu powyżej 160, w porównaniu do kobiet, u których w/w stosunek jest niższy niż 160.

Opracowanie powyższego wynalazku daje możliwość zmniejszenia ryzyka zachorowania na raka u kobiet poprzez przypilnowanie odpowiednich stężeń selenu oraz arsenu np. poprzez modyfikacje dietetyczne.

Uzyskanie ochrony patentowej na wynalazek

Szanowni Państwo,

w ostatnim czasie otrzymaliśmy ochronę patentową na następujący wynalazek

  • Stężenie kadmu we krwi oraz wybrane genotypy jako markery wykrywania wczesnego raka płuca  (P.432657)

Wynalazek dotyczy sposobu wykrywania raka płuca u osób dorosłych niepalących wyrobów tytoniowych. Obejmuje ilościową ocenę stężenia kadmu we krwi pełnej pacjenta oraz ocenę genotypu w genie CRTC3 (rs12915189 GG), GPX1 (rs1050450 nonCC) oraz ABCB1 (rs2032582 nonCC). Pacjenci ze stężeniem kadmu we krwi > 0,94 µg/l mają ponad 6-krotnie zwiększone prawdopodobieństwo wystąpienia lub wykrycia raka płuca w porównaniu z ryzykiem populacyjnym. Natomiast przy stężeniu kadmu we krwi w przedziale 0,62-0,93 µg/l wykazano ponad 3-krotnie zwiększone prawdopodobieństwo wystąpienia bądź wykrycia raka płuca. Dodatkowo zaobserwowano zwiększone prawdopodobieństwo wystąpienia bądź wykrycia raka płuca przy:
– blisko 39-krotnie przy wykryciu genotypu GG w genie CRTC3 oraz przy stężeniu kadmu we krwi > 1,05 µg/l.
– blisko 24-kronie przy wykryciu genotypu nonCC w genie GPX1 oraz przy stężeniu kadmu we krwi > 1,02 µg/l
– ponad 12-krotnie przy wykryciu genotypu nonCC w genie ABCB1 oraz przy stężeniu kadmu we krwi > 0,93 µg/l.
Obecnie we wczesnym wykrywaniu raka płuca stosuje się głównie tomografię komputerową w różnych wariantach oraz płynną biopsję z użyciem różnego rodzaju markerów epigenetycznych. Jak dotychczas powyższe metody mają istotne ograniczenia. Obrazowanie diagnostyczne oparte o tomografię komputerową często prowadzi uzyskania fałszywie dodatnich wyników dla guzków płucnych, dla których niemożliwe jest wykonanie oceny patomorfologicznej z uwagi na zbyt małe rozmiary. Dodatkowo dotychczas stosowane techniki są kosztowne. W przyznanym wynalazku wykazano, że efektywnym ekonomicznie i o wysokiej specyficzności w wykrywaniu wczesnego raka płuca (również o niskim stopniu zaawansowania klinicznego) jest test diagnostyczny oparty o ocenę stężenia kadmu we krwi oraz identyfikację wybranych genotypów. Powyższy test jest skuteczny zwłaszcza u osób niepalących.
Powyższy wynalazek został wykonany podczas realizacji projektu badawczego dofinasowanego z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pt. „Test genetyczny wysokiego ryzyka raków w oparciu o ocenę we krwi/surowicy stężeń wybranych metali tj., Cd, Ni, Cr, Pb, Hg oraz genów, enzymów je metabolizujących”.

Uzyskanie ochrony patentowej na wynalazek

Szanowni Państwo,

w ostatnim czasie otrzymaliśmy ochronę patentową na następujący wynalazek

  • Stężenie kadmu we krwi oraz wybrane genotypy jako markery wykrywania wczesnego raka płuca  (P.432657)

Wynalazek dotyczy sposobu wykrywania raka płuca u osób dorosłych niepalących wyrobów tytoniowych. Obejmuje ilościową ocenę stężenia kadmu we krwi pełnej pacjenta oraz ocenę genotypu w genie CRTC3 (rs12915189 GG), GPX1 (rs1050450 nonCC) oraz ABCB1 (rs2032582 nonCC). Pacjenci ze stężeniem kadmu we krwi > 0,94 µg/l mają ponad 6-krotnie zwiększone prawdopodobieństwo wystąpienia lub wykrycia raka płuca w porównaniu z ryzykiem populacyjnym. Natomiast przy stężeniu kadmu we krwi w przedziale 0,62-0,93 µg/l wykazano ponad 3-krotnie zwiększone prawdopodobieństwo wystąpienia bądź wykrycia raka płuca. Dodatkowo zaobserwowano zwiększone prawdopodobieństwo wystąpienia bądź wykrycia raka płuca przy:
– blisko 39-krotnie przy wykryciu genotypu GG w genie CRTC3 oraz przy stężeniu kadmu we krwi > 1,05 µg/l.
– blisko 24-kronie przy wykryciu genotypu nonCC w genie GPX1 oraz przy stężeniu kadmu we krwi > 1,02 µg/l
– ponad 12-krotnie przy wykryciu genotypu nonCC w genie ABCB1 oraz przy stężeniu kadmu we krwi > 0,93 µg/l.
Obecnie we wczesnym wykrywaniu raka płuca stosuje się głównie tomografię komputerową w różnych wariantach oraz płynną biopsję z użyciem różnego rodzaju markerów epigenetycznych. Jak dotychczas powyższe metody mają istotne ograniczenia. Obrazowanie diagnostyczne oparte o tomografię komputerową często prowadzi uzyskania fałszywie dodatnich wyników dla guzków płucnych, dla których niemożliwe jest wykonanie oceny patomorfologicznej z uwagi na zbyt małe rozmiary. Dodatkowo dotychczas stosowane techniki są kosztowne. W przyznanym wynalazku wykazano, że efektywnym ekonomicznie i o wysokiej specyficzności w wykrywaniu wczesnego raka płuca (również o niskim stopniu zaawansowania klinicznego) jest test diagnostyczny oparty o ocenę stężenia kadmu we krwi oraz identyfikację wybranych genotypów. Powyższy test jest skuteczny zwłaszcza u osób niepalących.
Powyższy wynalazek został wykonany podczas realizacji projektu badawczego dofinasowanego z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pt. „Test genetyczny wysokiego ryzyka raków w oparciu o ocenę we krwi/surowicy stężeń wybranych metali tj., Cd, Ni, Cr, Pb, Hg oraz genów, enzymów je metabolizujących”.

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami, a my rozwiejemy wszelkie Twoje wątpliwości!

Adres

Grzepnica, ul. Alabastrowa 8
72-003 Dobra (Szczecińska)

Telefon

Tel: 91 433 42 56
Fax: 91 852 44 33

Email

office@read-gene.com
laboratory@read-gene.com

Read-Gene S.A. © 2021 | Regulamin Strony | Polityka prywatności | Projekt i realizacja: Market Link

Adres

Grzepnica, ul. Alabastrowa 8
72-003 Dobra (Szczecińska)

Telefon

Tel: 91 433 42 56
Fax: 91 852 44 33

Email

office@read-gene.com
laboratory@read-gene.com

Read-Gene S.A. © 2021 | Regulamin Strony | Polityka prywatności | Projekt i realizacja: Market Link

PL_PL