Obtaining patent protection for inventions

Szanowni Państwo,

w ostatnim czasie otrzymaliśmy ochronę patentową na następujący wynalazek

  • Sposób określenia ryzyka raków u kobiet nie będących nosicielkami mutacji w genie BRCA1 i BRCA2 w zależności od stosunku stężeń we krwi arsenu i selenu (P.425602)

 

Wynalazek dotyczy sposobu określenia ryzyka raka u kobiet nie będących nosicielkami mutacji w genie BRCA1 lub w BRCA2. Obejmuje ilościową ocenę stężenia arsenu i selenu oraz określenia stosunku selenu do arsenu we krwi pełnej osoby badanej, przy czym w/w stosunek wskazuje na 9,5 krotnie zmniejszone ryzyko zachorowania na raka u kobiet przy stosunku selenu do arsenu powyżej 160, w porównaniu do kobiet, u których w/w stosunek jest niższy niż 160.

Opracowanie powyższego wynalazku daje możliwość zmniejszenia ryzyka zachorowania na raka u kobiet poprzez przypilnowanie odpowiednich stężeń selenu oraz arsenu np. poprzez modyfikacje dietetyczne.

Obtaining patent protection for inventions

Szanowni Państwo,

w ostatnim czasie otrzymaliśmy ochronę patentową na następujący wynalazek

  • Stężenie kadmu we krwi oraz wybrane genotypy jako markery wykrywania wczesnego raka płuca  (P.432657)

Wynalazek dotyczy sposobu wykrywania raka płuca u osób dorosłych niepalących wyrobów tytoniowych. Obejmuje ilościową ocenę stężenia kadmu we krwi pełnej pacjenta oraz ocenę genotypu w genie CRTC3 (rs12915189 GG), GPX1 (rs1050450 nonCC) oraz ABCB1 (rs2032582 nonCC). Pacjenci ze stężeniem kadmu we krwi > 0,94 µg/l mają ponad 6-krotnie zwiększone prawdopodobieństwo wystąpienia lub wykrycia raka płuca w porównaniu z ryzykiem populacyjnym. Natomiast przy stężeniu kadmu we krwi w przedziale 0,62-0,93 µg/l wykazano ponad 3-krotnie zwiększone prawdopodobieństwo wystąpienia bądź wykrycia raka płuca. Dodatkowo zaobserwowano zwiększone prawdopodobieństwo wystąpienia bądź wykrycia raka płuca przy:
– blisko 39-krotnie przy wykryciu genotypu GG w genie CRTC3 oraz przy stężeniu kadmu we krwi > 1,05 µg/l.
– blisko 24-kronie przy wykryciu genotypu nonCC w genie GPX1 oraz przy stężeniu kadmu we krwi > 1,02 µg/l
– ponad 12-krotnie przy wykryciu genotypu nonCC w genie ABCB1 oraz przy stężeniu kadmu we krwi > 0,93 µg/l.
Obecnie we wczesnym wykrywaniu raka płuca stosuje się głównie tomografię komputerową w różnych wariantach oraz płynną biopsję z użyciem różnego rodzaju markerów epigenetycznych. Jak dotychczas powyższe metody mają istotne ograniczenia. Obrazowanie diagnostyczne oparte o tomografię komputerową często prowadzi uzyskania fałszywie dodatnich wyników dla guzków płucnych, dla których niemożliwe jest wykonanie oceny patomorfologicznej z uwagi na zbyt małe rozmiary. Dodatkowo dotychczas stosowane techniki są kosztowne. W przyznanym wynalazku wykazano, że efektywnym ekonomicznie i o wysokiej specyficzności w wykrywaniu wczesnego raka płuca (również o niskim stopniu zaawansowania klinicznego) jest test diagnostyczny oparty o ocenę stężenia kadmu we krwi oraz identyfikację wybranych genotypów. Powyższy test jest skuteczny zwłaszcza u osób niepalących.
Powyższy wynalazek został wykonany podczas realizacji projektu badawczego dofinasowanego z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pt. „Test genetyczny wysokiego ryzyka raków w oparciu o ocenę we krwi/surowicy stężeń wybranych metali tj., Cd, Ni, Cr, Pb, Hg oraz genów, enzymów je metabolizujących”.

Obtaining patent protection for inventions

Szanowni Państwo,

w ostatnim czasie otrzymaliśmy ochronę patentową na następujący wynalazek

  • Stężenie kadmu we krwi oraz wybrane genotypy jako markery wykrywania wczesnego raka płuca  (P.432657)

Wynalazek dotyczy sposobu wykrywania raka płuca u osób dorosłych niepalących wyrobów tytoniowych. Obejmuje ilościową ocenę stężenia kadmu we krwi pełnej pacjenta oraz ocenę genotypu w genie CRTC3 (rs12915189 GG), GPX1 (rs1050450 nonCC) oraz ABCB1 (rs2032582 nonCC). Pacjenci ze stężeniem kadmu we krwi > 0,94 µg/l mają ponad 6-krotnie zwiększone prawdopodobieństwo wystąpienia lub wykrycia raka płuca w porównaniu z ryzykiem populacyjnym. Natomiast przy stężeniu kadmu we krwi w przedziale 0,62-0,93 µg/l wykazano ponad 3-krotnie zwiększone prawdopodobieństwo wystąpienia bądź wykrycia raka płuca. Dodatkowo zaobserwowano zwiększone prawdopodobieństwo wystąpienia bądź wykrycia raka płuca przy:
– blisko 39-krotnie przy wykryciu genotypu GG w genie CRTC3 oraz przy stężeniu kadmu we krwi > 1,05 µg/l.
– blisko 24-kronie przy wykryciu genotypu nonCC w genie GPX1 oraz przy stężeniu kadmu we krwi > 1,02 µg/l
– ponad 12-krotnie przy wykryciu genotypu nonCC w genie ABCB1 oraz przy stężeniu kadmu we krwi > 0,93 µg/l.
Obecnie we wczesnym wykrywaniu raka płuca stosuje się głównie tomografię komputerową w różnych wariantach oraz płynną biopsję z użyciem różnego rodzaju markerów epigenetycznych. Jak dotychczas powyższe metody mają istotne ograniczenia. Obrazowanie diagnostyczne oparte o tomografię komputerową często prowadzi uzyskania fałszywie dodatnich wyników dla guzków płucnych, dla których niemożliwe jest wykonanie oceny patomorfologicznej z uwagi na zbyt małe rozmiary. Dodatkowo dotychczas stosowane techniki są kosztowne. W przyznanym wynalazku wykazano, że efektywnym ekonomicznie i o wysokiej specyficzności w wykrywaniu wczesnego raka płuca (również o niskim stopniu zaawansowania klinicznego) jest test diagnostyczny oparty o ocenę stężenia kadmu we krwi oraz identyfikację wybranych genotypów. Powyższy test jest skuteczny zwłaszcza u osób niepalących.
Powyższy wynalazek został wykonany podczas realizacji projektu badawczego dofinasowanego z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pt. „Test genetyczny wysokiego ryzyka raków w oparciu o ocenę we krwi/surowicy stężeń wybranych metali tj., Cd, Ni, Cr, Pb, Hg oraz genów, enzymów je metabolizujących”.

Do you have any questions?

Contact us and we will dispel all your doubts!

Address

Grzepnica, ul. Alabastrowa 8
72-003 Dobra (Szczecińska)

Phone

Tel: 91 433 42 56
Fax: 91 852 44 33

Email

office@read-gene.com
laboratory@read-gene.com

Read-Gene S.A. © 2021 | Regulamin Strony | Polityka prywatności | Projekt i realizacja: Market Link

Address

Grzepnica, ul. Alabastrowa 8
72-003 Dobra (Szczecińska)

Phone

Tel: 91 433 42 56
Fax: 91 852 44 33

Email

office@read-gene.com
laboratory@read-gene.com

Read-Gene S.A. © 2021 | Regulamin Strony | Polityka prywatności | Projekt i realizacja: Market Link

EN