Normy

Poniższe normy zostały ustalone na podstawie badań własnych Ośrodka. Optymalne zakresy stężeń skorelowane są z obniżonym ryzykiem zachorowania na nowotwory złośliwe u osób dorosłych (powyżej 18 roku życia). W celu uzyskania więcej informacji na temat naszych badań, prosimy o zapoznanie się z naszą działalnością naukową.

Dla niektórych grup pacjentów nie zostały dotychczas ustalone normy pierwiastków w oparciu o prospektywne obserwacje kohort polskich pacjentów. Taka sytuacja jest przez nas oznaczona jako „NZ”. Możliwe, że w wyniku dalszych prac zależności te zostaną zaobserwowane. Przed wyborem rodzaju pierwiastków do zbadania prosimy o zapoznanie się z tabelą aktualnych norm.

Uwaga! U pacjentów poniżej 18 roku życia optymalne stężenie pierwiastków nie zostało dotychczas określone w Polskiej populacji.

Pierwiastek Grupa Podgrupa Norma [μg/l] Publikacja/
Nr zgłoszenia patentowego
Selen Kobiety BRCA1 (-) Palenie (-) < 60 r.ż.
Palenie (-) > 60 r.ż.
Palenie (+)
100-110
94-104
110-120
P.438038
Kobiety BRCA1 (+) < 50 r.ż.
> 50 r.ż.
70-80
95-120
P.435603
Mężczyźni Palenie (-)
Palenie (+) < 60 r.ż.
Palenie (+) > 60 r.ż.
100-110
NZ*
115-130
P.437898
Osoba poniżej 18 roku życia 64-110 Katarina Osman, et al. Clinical Biochemistry (Vol. 31, No. 8, 657-665, 1998
Arsen Kobiety BRCA1 (-) < 0,6 Marciniak W., 2020
P.425602
Kobiety BRCA1 (+) < 0,85 Marciniak W., 2021
Mężczyźni 0,7-1,14 P.437896
Osoba poniżej 18 roku życia NZ*
Kadm Kobiety BRCA1 (-) Palenie (-) < 50 r.ż.
Palenie (-) > 50 r.ż.
Palenie (+)
NZ*
0,28-0,33
NZ*
P.437608
Kobiety BRCA1 (+) Palenie (-)
Palenie (+)
< 0,27
NZ*
Derkacz R, 2021
PAT.237085
Mężczyźni Palenie (-)
Palenie (+)
< 0,21
NZ*
P.437897
Osoba poniżej 18 roku życia NZ*
Cynk Kobiety BRCA1 (-) Palenie (-) < 50 r.ż.
Palenie (-) > 50 r.ż.
Palenie (+)
NZ*
5600-6100
NZ*
P.437571
Kobiety BRCA1 (+) Palenie (-)
Palenie (+)
6000-6700
6400-6800
P.425603
Mężczyźni Palenie (-)
Palenie (+)
5700-6350
NZ*
P.437894
Osoba poniżej 18 roku życia NZ*
Miedź Kobiety BRCA1 (-) < 50 r.ż.
> 50 r.ż.
850-1000
< 1000
P.438572
Kobiety BRCA1 (+) Palenie (-)< 50 r.ż.
Palenie (-) > 50 r.ż.
Palenie (+)
750-825
< 1000
< 1000
Mężczyźni < 800 P.437895
Osoba poniżej 18 roku życia NZ*
Ołów Kobiety BRCA1 (-) ≤ 7,5 P.438655
Kobiety BRCA1 (+) < 8 P.433150
Mężczyźni Palenie (-) < 60 r.ż.
Palenie (-) > 60 r.ż.
Palenie (+)
< 13,5
< 50
NZ*
P.437899
Osoba poniżej 18 roku życia NZ*
 • NZ – dotychczas nie znaleziono korelacji pomiędzy stężeniem pierwiastka a ryzykiem raków w tej podgrupie klinicznej
 • Kobiety BRCA1 (-) – kobiety bez wykrytej mutacji w genie BRCA1
 • Kobiety BRCA1 (+) – kobiety z wykrytą mutacją w genie BRCA1
 • Palenie (-) – osoby niepalące papierosów
 • Palenie (+) – osoby palące papierosy
Pierwiastek Grupa Norma [µg/l] Publikacja/ Nr zgłoszenia patentowego
Selen Kobiety Mężczyźni 95-102,5 Lener M, 2016 Lubiński JA, 2018 Lubiński J, 20118 Pietrzak S, 2019 Szwiec M, 2021 Rogoża-Janiszewska E., 2021 P.437046
Osoba poniżej 18 roku życia NZ*
Arsen Kobiety NZ*
Mężczyźni 0,75-1,0 P.437046
Osoba poniżej 18 roku życia NZ*
Cynk Kobiety Mężczyźni 1025-1175 Lubiński J, 2021 P.434767 P.437046
Osoba poniżej 18 roku życia NZ*
Miedź Kobiety Mężczyźni <1000 ≤ 900 P.436999
Osoba poniżej 18 roku życia NZ*
Mangan Kobiety 1-10 P.438040
Mężczyźni NZ*
Osoba poniżej 18 roku życia NZ*

Normy

Poniższe normy zostały ustalone na podstawie badań własnych Ośrodka. Optymalne zakresy stężeń skorelowane są z obniżonym ryzykiem zachorowania na nowotwory złośliwe u osób dorosłych (powyżej 18 roku życia). W celu uzyskania więcej informacji na temat naszych badań, prosimy o zapoznanie się z naszą działalnością naukową.

Dla niektórych grup pacjentów nie zostały dotychczas ustalone normy pierwiastków w oparciu o prospektywne obserwacje kohort polskich pacjentów. Taka sytuacja jest przez nas oznaczona jako „NZ”. Możliwe, że w wyniku dalszych prac zależności te zostaną zaobserwowane. Przed wyborem rodzaju pierwiastków do zbadania prosimy o zapoznanie się z tabelą aktualnych norm.

Uwaga! U pacjentów poniżej 18 roku życia optymalne stężenie pierwiastków nie zostało dotychczas określone w Polskiej populacji.

Pierwiastek Grupa Podgrupa Norma [μg/l] Publikacja/

Nr zgłoszenia patentowego
Selen Kobiety BRCA1 (-) Palenie (-) < 60 r.ż.

Palenie (-) > 60 r.ż.

Palenie (+)
100-110

94-104

110-120
P.438038
Kobiety BRCA1 (+) < 50 r.ż.

> 50 r.ż.
70-80

95-120
P.435603
Mężczyźni Palenie (-)

Palenie (+) < 60 r.ż.

Palenie (+) > 60 r.ż.
100-110

NZ*

115-130
P.437898
Osoba poniżej 18 roku życia 64-110 Katarina Osman, et al. Clinical Biochemistry (Vol. 31, No. 8, 657-665, 1998
Arsen Kobiety BRCA1 (-) < 0,6 Marciniak W., 2020

P.425602
Kobiety BRCA1 (+) < 0,85 Marciniak W., 2021
Mężczyźni 0,7-1,14 P.437896
Osoba poniżej 18 roku życia NZ*
Kadm Kobiety BRCA1 (-) Palenie (-) < 50 r.ż.

Palenie (-) > 50 r.ż.

Palenie (+)
NZ*

0,28-0,33

NZ*
P.437608
Kobiety BRCA1 (+) Palenie (-)

Palenie (+)
< 0,27

NZ*
Derkacz R, 2021

PAT.237085
Mężczyźni Palenie (-)

Palenie (+)
< 0,21

NZ*
P.437897
Osoba poniżej 18 roku życia NZ*
Cynk Kobiety BRCA1 (-) Palenie (-) < 50 r.ż.

Palenie (-) > 50 r.ż.

Palenie (+)
NZ*

5600-6100

NZ*
P.437571
Kobiety BRCA1 (+) Palenie (-)

Palenie (+)
6000-6700

6400-6800
P.425603
Mężczyźni Palenie (-)

Palenie (+)
5700-6350

NZ*
P.437894
Osoba poniżej 18 roku życia NZ*
Miedź Kobiety BRCA1 (-) < 50 r.ż.

> 50 r.ż.
850-1000

< 1000
P.438572
Kobiety BRCA1 (+) Palenie (-)< 50 r.ż.

Palenie (-) > 50 r.ż.

Palenie (+)
750-825

< 1000

< 1000
Mężczyźni < 800 P.437895
Osoba poniżej 18 roku życia NZ*
Ołów Kobiety BRCA1 (-) ≤ 7,5 P.438655
Kobiety BRCA1 (+) < 8 P.433150
Mężczyźni Palenie (-) < 60 r.ż.

Palenie (-) > 60 r.ż.

Palenie (+)
< 13,5

< 50

NZ*
P.437899
Osoba poniżej 18 roku życia NZ*
 • NZ – dotychczas nie znaleziono korelacji pomiędzy stężeniem pierwiastka a ryzykiem raków w tej podgrupie klinicznej
 • Kobiety BRCA1 (-) – kobiety bez wykrytej mutacji w genie BRCA1
 • Kobiety BRCA1 (+) – kobiety z wykrytą mutacją w genie BRCA1
 • Palenie (-) – osoby niepalące papierosów
 • Palenie (+) – osoby palące papierosy
Pierwiastek Grupa Norma [µg/l] Publikacja/ Nr zgłoszenia patentowego
Selen Kobiety Mężczyźni 95-102,5 Lener M, 2016 Lubiński JA, 2018 Lubiński J, 20118 Pietrzak S, 2019 Szwiec M, 2021 Rogoża-Janiszewska E., 2021 P.437046
Osoba poniżej 18 roku życia NZ*
Arsen Kobiety NZ*
Mężczyźni 0,75-1,0 P.437046
Osoba poniżej 18 roku życia NZ*
Cynk Kobiety Mężczyźni 1025-1175 Lubiński J, 2021 P.434767 P.437046
Osoba poniżej 18 roku życia NZ*
Miedź Kobiety Mężczyźni <1000 ≤ 900 P.436999
Osoba poniżej 18 roku życia NZ*
Mangan Kobiety 1-10 P.438040
Mężczyźni NZ*
Osoba poniżej 18 roku życia NZ*

Normy

Poniższe normy zostały ustalone na podstawie badań własnych Ośrodka. Optymalne zakresy stężeń skorelowane są z obniżonym ryzykiem zachorowania na nowotwory złośliwe u osób dorosłych (powyżej 18 roku życia). W celu uzyskania więcej informacji na temat naszych badań, prosimy o zapoznanie się z naszą działalnością naukową.

Dla niektórych grup pacjentów nie zostały dotychczas ustalone normy pierwiastków w oparciu o prospektywne obserwacje kohort polskich pacjentów. Taka sytuacja jest przez nas oznaczona jako „NZ”. Możliwe, że w wyniku dalszych prac zależności te zostaną zaobserwowane. Przed wyborem rodzaju pierwiastków do zbadania prosimy o zapoznanie się z tabelą aktualnych norm.

Uwaga! U pacjentów poniżej 18 roku życia optymalne stężenie pierwiastków nie zostało dotychczas określone w Polskiej populacji.

Pierwiastek Grupa Podgrupa Norma [μg/l] Publikacja/
Nr zgłoszenia patentowego
Selen Kobiety BRCA1 (-) Palenie (-) < 60 r.ż.
Palenie (-) > 60 r.ż.
Palenie (+)
100-110
94-104
110-120
P.438038
Kobiety BRCA1 (+) < 50 r.ż.
> 50 r.ż.
70-80
95-120
P.435603
Mężczyźni Palenie (-)
Palenie (+) < 60 r.ż.
Palenie (+) > 60 r.ż.
100-110
NZ*
115-130
P.437898
Osoba poniżej 18 roku życia 64-110 Katarina Osman, et al. Clinical Biochemistry (Vol. 31, No. 8, 657-665, 1998
Arsen Kobiety BRCA1 (-) < 0,6 Marciniak W., 2020
P.425602
Kobiety BRCA1 (+) < 0,85 Marciniak W., 2021
Mężczyźni 0,7-1,14 P.437896
Osoba poniżej 18 roku życia NZ*
Kadm Kobiety BRCA1 (-) Palenie (-) < 50 r.ż.
Palenie (-) > 50 r.ż.
Palenie (+)
NZ*
0,28-0,33
NZ*
P.437608
Kobiety BRCA1 (+) Palenie (-)
Palenie (+)
< 0,27
NZ*
Derkacz R, 2021
PAT.237085
Mężczyźni Palenie (-)
Palenie (+)
< 0,21
NZ*
P.437897
Osoba poniżej 18 roku życia NZ*
Cynk Kobiety BRCA1 (-) Palenie (-) < 50 r.ż.
Palenie (-) > 50 r.ż.
Palenie (+)
NZ*
5600-6100
NZ*
P.437571
Kobiety BRCA1 (+) Palenie (-)
Palenie (+)
6000-6700
6400-6800
P.425603
Mężczyźni Palenie (-)
Palenie (+)
5700-6350
NZ*
P.437894
Osoba poniżej 18 roku życia NZ*
Miedź Kobiety BRCA1 (-) < 50 r.ż.
> 50 r.ż.
850-1000
< 1000
P.438572
Kobiety BRCA1 (+) Palenie (-)< 50 r.ż.
Palenie (-) > 50 r.ż.
Palenie (+)
750-825
< 1000
< 1000
Mężczyźni < 800 P.437895
Osoba poniżej 18 roku życia NZ*
Ołów Kobiety BRCA1 (-) ≤ 7,5 P.438655
Kobiety BRCA1 (+) < 8 P.433150
Mężczyźni Palenie (-) < 60 r.ż.
Palenie (-) > 60 r.ż.
Palenie (+)
< 13,5
< 50
NZ*
P.437899
Osoba poniżej 18 roku życia NZ*
 • NZ – dotychczas nie znaleziono korelacji pomiędzy stężeniem pierwiastka a ryzykiem raków w tej podgrupie klinicznej
 • Kobiety BRCA1 (-) – kobiety bez wykrytej mutacji w genie BRCA1
 • Kobiety BRCA1 (+) – kobiety z wykrytą mutacją w genie BRCA1
 • Palenie (-) – osoby niepalące papierosów
 • Palenie (+) – osoby palące papierosy
Pierwiastek Grupa Norma [µg/l] Publikacja/ Nr zgłoszenia patentowego
Selen Kobiety Mężczyźni 95-102,5 Lener M, 2016 Lubiński JA, 2018 Lubiński J, 20118 Pietrzak S, 2019 Szwiec M, 2021 Rogoża-Janiszewska E., 2021 P.437046
Osoba poniżej 18 roku życia NZ*
Arsen Kobiety NZ*
Mężczyźni 0,75-1,0 P.437046
Osoba poniżej 18 roku życia NZ*
Cynk Kobiety Mężczyźni 1025-1175 Lubiński J, 2021 P.434767 P.437046
Osoba poniżej 18 roku życia NZ*
Miedź Kobiety Mężczyźni <1000 ≤ 900 P.436999
Osoba poniżej 18 roku życia NZ*
Mangan Kobiety 1-10 P.438040
Mężczyźni NZ*
Osoba poniżej 18 roku życia NZ*

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami, a my rozwiejemy wszelkie Twoje wątpliwości!

Adres

Grzepnica, ul. Alabastrowa 8
72-003 Dobra (Szczecińska)

Telefon

Tel: 91 433 42 56
Fax: 91 852 44 33

Email

office@read-gene.com
laboratory@read-gene.com

Read-Gene S.A. © 2021 | Regulamin Strony | Polityka prywatności | Projekt i realizacja: Market Link

Adres

Grzepnica, ul. Alabastrowa 8
72-003 Dobra (Szczecińska)

Telefon

Tel: 91 433 42 56
Fax: 91 852 44 33

Email

office@read-gene.com
laboratory@read-gene.com

Read-Gene S.A. © 2021 | Regulamin Strony | Polityka prywatności | Projekt i realizacja: Market Link