Normy

Poniższe normy zostały ustalone na podstawie badań własnych Ośrodka. Optymalne zakresy stężeń skorelowane są z obniżonym ryzykiem zachorowania na nowotwory złośliwe. W celu uzyskania więcej informacji na temat naszych badań, prosimy o zapoznanie się z naszą działalnością naukową.

Dla niektórych grup pacjentów nie zostały dotychczas ustalone normy pierwiastków w oparciu o prospektywne obserwacje kohort polskich pacjentów. Taka sytuacja jest przez nas oznaczona jako „NZ”. Możliwe, że w wyniku dalszych prac zależności te zostaną zaobserwowane. Przed wyborem rodzaju pierwiastków do zbadania prosimy o zapoznanie się z tabelą aktualnych norm.

 

PierwiastekGrupaPodgrupaNorma [µg/l]

Publikacja/

Nr zgłoszenia patentowego

SelenKobiety BRCA1 (-)

Palenie (-); < 60 r.ż.

Palenie (-); > 60 r.ż.

Palenie (+)

100-110

94-104

110-120

P.438038
 Kobiety BRCA1 (+)

< 50 r.ż.

> 50 r.ż.

70-80

95-120

P.435603
 Mężczyźni

Palenie (-)

Palenie (+); < 60 r.ż.

Palenie (+); > 60 r.ż.

100-110

NZ*

115-130

P.437898
ArsenKobiety BRCA1 (-)< 0,6

Marciniak W., 2020

P.425602

 Kobiety BRCA1 (+)< 0,85Marciniak W., 2021
 Mężczyźni0,7-1,14P.437896
KadmKobiety BRCA1 (-)

Palenie (-) < 50 r.ż.

Palenie (-) > 50 r.ż.

Palenie (+)

NZ*

0,28-0,33

NZ*

P.437608
 Kobiety BRCA1 (+)

Palenie (-)

Palenie (+)

< 0,27

NZ*

Derkacz R, 2021

PAT.237085

 Mężczyźni

Palenie (-)

Palenie (+)

< 0,21

NZ*

P.437897
CynkKobiety BRCA1 (-)

Palenie (-); < 50 r.ż.

Palenie (-); > 50 r.ż.

Palenie (+)

NZ*

5600-6100

NZ*

P.437571
 Kobiety BRCA1 (+)

Palenie (-)

Palenie (+)

6000-6700

6400-6800

P.425603
 Mężczyźni

Palenie (-)

Palenie (+)

5700-6350

NZ*

P.437894
MiedźKobiety BRCA1 (-)

< 50 r.ż.

> 50 r.ż.

850-1000

< 1000

P.438572
 Kobiety BRCA1 (+)

Palenie (-);< 50 r.ż.

Palenie (-); > 50 r.ż.

Palenie (+)

750-825

< 1000

< 1000

 
 Mężczyźni< 800P.437895
OłówKobiety BRCA1 (-)≤ 7,5P.438655
 Kobiety BRCA1 (+)< 8P.433150
 Mężczyźni

Palenie (-); < 60 r.ż.

Palenie (-); > 60 r.ż.

Palenie (+)

< 13,5

< 50

NZ*

P.437899
 • NZ – dotychczas nie znaleziono korelacji pomiędzy stężeniem pierwiastka a ryzykiem raków w tej podgrupie klinicznej
 • Kobiety BRCA1 (-) – kobiety bez wykrytej mutacji w genie BRCA1
 • Kobiety BRCA1 (+) – kobiety z wykrytą mutacją w genie BRCA1
 • Palenie (-) – osoby niepalące papierosów
 • Palenie (+) – osoby palące papierosy

Pierwiastek

Grupa

Norma [µg/l]

Publikacja/

Nr zgłoszenia patentowego

Selen

Kobiety

Mężczyźni

95-102,5

Lener M, 2016

Lubiński JA, 2018

Lubiński J, 20118

Pietrzak S, 2019

Szwiec M, 2021

Rogoża-Janiszewska E., 2021

P.437046

Arsen

Mężczyźni

0,75-1,0

P.437046

Cynk

Kobiety

Mężczyźni

1025-1175

Lubiński J, 2021

P.434767

P.437046

Miedź

Kobiety

Mężczyźni

<1000

≤ 900

P.436999

Chrom

Kobiety

>0,5

P.438042

Mangan

Kobiety

1-10

P.438040

Normy

Poniższe normy zostały ustalone na podstawie badań własnych Ośrodka. Optymalne zakresy stężeń skorelowane są z obniżonym ryzykiem zachorowania na nowotwory złośliwe. W celu uzyskania więcej informacji na temat naszych badań, prosimy o zapoznanie się z naszą działalnością naukową.

Dla niektórych grup pacjentów nie zostały dotychczas ustalone normy pierwiastków w oparciu o prospektywne obserwacje kohort polskich pacjentów. Taka sytuacja jest przez nas oznaczona jako „NZ”. Możliwe, że w wyniku dalszych prac zależności te zostaną zaobserwowane. Przed wyborem rodzaju pierwiastków do zbadania prosimy o zapoznanie się z tabelą aktualnych norm.

 

PierwiastekGrupaPodgrupaNorma [µg/l]

Publikacja/

Nr zgłoszenia patentowego

SelenKobiety BRCA1 (-)

Palenie (-); < 60 r.ż.

Palenie (-); > 60 r.ż.

Palenie (+)

100-110

94-104

110-120

P.438038
 Kobiety BRCA1 (+)

< 50 r.ż.

> 50 r.ż.

70-80

95-120

P.435603
 Mężczyźni

Palenie (-)

Palenie (+); < 60 r.ż.

Palenie (+); > 60 r.ż.

100-110

NZ*

115-130

P.437898
ArsenKobiety BRCA1 (-)< 0,6

Marciniak W., 2020

P.425602

 Kobiety BRCA1 (+)< 0,85Marciniak W., 2021
 Mężczyźni0,7-1,14P.437896
KadmKobiety BRCA1 (-)

Palenie (-) < 50 r.ż.

Palenie (-) > 50 r.ż.

Palenie (+)

NZ*

0,28-0,33

NZ*

P.437608
 Kobiety BRCA1 (+)

Palenie (-)

Palenie (+)

< 0,27

NZ*

Derkacz R, 2021

PAT.237085

 Mężczyźni

Palenie (-)

Palenie (+)

< 0,21

NZ*

P.437897
CynkKobiety BRCA1 (-)

Palenie (-); < 50 r.ż.

Palenie (-); > 50 r.ż.

Palenie (+)

NZ*

5600-6100

NZ*

P.437571
 Kobiety BRCA1 (+)

Palenie (-)

Palenie (+)

6000-6700

6400-6800

P.425603
 Mężczyźni

Palenie (-)

Palenie (+)

5700-6350

NZ*

P.437894
MiedźKobiety BRCA1 (-)

< 50 r.ż.

> 50 r.ż.

850-1000

< 1000

P.438572
 Kobiety BRCA1 (+)

Palenie (-);< 50 r.ż.

Palenie (-); > 50 r.ż.

Palenie (+)

750-825

< 1000

< 1000

 
 Mężczyźni< 800P.437895
OłówKobiety BRCA1 (-)≤ 7,5P.438655
 Kobiety BRCA1 (+)< 8P.433150
 Mężczyźni

Palenie (-); < 60 r.ż.

Palenie (-); > 60 r.ż.

Palenie (+)

< 13,5

< 50

NZ*

P.437899
 • NZ – dotychczas nie znaleziono korelacji pomiędzy stężeniem pierwiastka a ryzykiem raków w tej podgrupie klinicznej
 • Kobiety BRCA1 (-) – kobiety bez wykrytej mutacji w genie BRCA1
 • Kobiety BRCA1 (+) – kobiety z wykrytą mutacją w genie BRCA1
 • Palenie (-) – osoby niepalące papierosów
 • Palenie (+) – osoby palące papierosy

Pierwiastek

Grupa

Norma [µg/l]

Publikacja/

Nr zgłoszenia patentowego

Selen

Kobiety

Mężczyźni

95-102,5

Lener M, 2016

Lubiński JA, 2018

Lubiński J, 20118

Pietrzak S, 2019

Szwiec M, 2021

Rogoża-Janiszewska E., 2021

P.437046

Arsen

Mężczyźni

0,75-1,0

P.437046

Cynk

Kobiety

Mężczyźni

1025-1175

Lubiński J, 2021

P.434767

P.437046

Miedź

Kobiety

Mężczyźni

<1000

≤ 900

P.436999

Chrom

Kobiety

>0,5

P.438042

Mangan

Kobiety

1-10

P.438040

Normy

Poniższe normy zostały ustalone na podstawie badań własnych Ośrodka. Optymalne zakresy stężeń skorelowane są z obniżonym ryzykiem zachorowania na nowotwory złośliwe. W celu uzyskania więcej informacji na temat naszych badań, prosimy o zapoznanie się z naszą działalnością naukową.

Dla niektórych grup pacjentów nie zostały dotychczas ustalone normy pierwiastków w oparciu o prospektywne obserwacje kohort polskich pacjentów. Taka sytuacja jest przez nas oznaczona jako „NZ”. Możliwe, że w wyniku dalszych prac zależności te zostaną zaobserwowane. Przed wyborem rodzaju pierwiastków do zbadania prosimy o zapoznanie się z tabelą aktualnych norm.

 

PierwiastekGrupaPodgrupaNorma [µg/l]

Publikacja/

Nr zgłoszenia patentowego

SelenKobiety BRCA1 (-)

Palenie (-); < 60 r.ż.

Palenie (-); > 60 r.ż.

Palenie (+)

100-110

94-104

110-120

P.438038
 Kobiety BRCA1 (+)

< 50 r.ż.

> 50 r.ż.

70-80

95-120

P.435603
 Mężczyźni

Palenie (-)

Palenie (+); < 60 r.ż.

Palenie (+); > 60 r.ż.

100-110

NZ*

115-130

P.437898
ArsenKobiety BRCA1 (-)< 0,6

Marciniak W., 2020

P.425602

 Kobiety BRCA1 (+)< 0,85Marciniak W., 2021
 Mężczyźni0,7-1,14P.437896
KadmKobiety BRCA1 (-)

Palenie (-) < 50 r.ż.

Palenie (-) > 50 r.ż.

Palenie (+)

NZ*

0,28-0,33

NZ*

P.437608
 Kobiety BRCA1 (+)

Palenie (-)

Palenie (+)

< 0,27

NZ*

Derkacz R, 2021

PAT.237085

 Mężczyźni

Palenie (-)

Palenie (+)

< 0,21

NZ*

P.437897
CynkKobiety BRCA1 (-)

Palenie (-); < 50 r.ż.

Palenie (-); > 50 r.ż.

Palenie (+)

NZ*

5600-6100

NZ*

P.437571
 Kobiety BRCA1 (+)

Palenie (-)

Palenie (+)

6000-6700

6400-6800

P.425603
 Mężczyźni

Palenie (-)

Palenie (+)

5700-6350

NZ*

P.437894
MiedźKobiety BRCA1 (-)

< 50 r.ż.

> 50 r.ż.

850-1000

< 1000

P.438572
 Kobiety BRCA1 (+)

Palenie (-);< 50 r.ż.

Palenie (-); > 50 r.ż.

Palenie (+)

750-825

< 1000

< 1000

 
 Mężczyźni< 800P.437895
OłówKobiety BRCA1 (-)≤ 7,5P.438655
 Kobiety BRCA1 (+)< 8P.433150
 Mężczyźni

Palenie (-); < 60 r.ż.

Palenie (-); > 60 r.ż.

Palenie (+)

< 13,5

< 50

NZ*

P.437899
 • NZ – dotychczas nie znaleziono korelacji pomiędzy stężeniem pierwiastka a ryzykiem raków w tej podgrupie klinicznej
 • Kobiety BRCA1 (-) – kobiety bez wykrytej mutacji w genie BRCA1
 • Kobiety BRCA1 (+) – kobiety z wykrytą mutacją w genie BRCA1
 • Palenie (-) – osoby niepalące papierosów
 • Palenie (+) – osoby palące papierosy

Pierwiastek

Grupa

Norma [µg/l]

Publikacja/

Nr zgłoszenia patentowego

Selen

Kobiety

Mężczyźni

95-102,5

Lener M, 2016

Lubiński JA, 2018

Lubiński J, 20118

Pietrzak S, 2019

Szwiec M, 2021

Rogoża-Janiszewska E., 2021

P.437046

Arsen

Mężczyźni

0,75-1,0

P.437046

Cynk

Kobiety

Mężczyźni

1025-1175

Lubiński J, 2021

P.434767

P.437046

Miedź

Kobiety

Mężczyźni

<1000

≤ 900

P.436999

Chrom

Kobiety

>0,5

P.438042

Mangan

Kobiety

1-10

P.438040

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami, a my rozwiejemy wszelkie Twoje wątpliwości!

Adres

Grzepnica, ul. Alabastrowa 8
72-003 Dobra (Szczecińska)

Telefon

Tel: 91 433 42 56
Fax: 91 852 44 33

Email

office@read-gene.com
laboratory@read-gene.com

Read-Gene S.A. © 2021 | Regulamin Strony | Polityka prywatności | Projekt i realizacja: Market Link

Adres

Grzepnica, ul. Alabastrowa 8
72-003 Dobra (Szczecińska)

Telefon

Tel: 91 433 42 56
Fax: 91 852 44 33

Email

office@read-gene.com
laboratory@read-gene.com

Read-Gene S.A. © 2021 | Regulamin Strony | Polityka prywatności | Projekt i realizacja: Market Link