Normy

Poniższe normy zostały ustalone na podstawie badań własnych Ośrodka. Optymalne zakresy stężeń skorelowane są z obniżonym ryzykiem zachorowania na nowotwory złośliwe u osób dorosłych (powyżej 18 roku życia). W celu uzyskania więcej informacji na temat naszych badań, prosimy o zapoznanie się z naszą działalnością naukową.

Dla niektórych grup pacjentów nie zostały dotychczas ustalone normy pierwiastków w oparciu o prospektywne obserwacje kohort polskich pacjentów. Taka sytuacja jest przez nas oznaczona jako „NZ”. Możliwe, że w wyniku dalszych prac zależności te zostaną zaobserwowane. Przed wyborem rodzaju pierwiastków do zbadania prosimy o zapoznanie się z tabelą aktualnych norm.

Uwaga! U pacjentów poniżej 18 roku życia optymalne stężenie pierwiastków nie zostało dotychczas określone w Polskiej populacji.

PierwiastekGrupaPodgrupaNorma [μg/l]Publikacja/

Nr zgłoszenia patentowego
SelenKobiety BRCA1 (-)Palenie (-) < 60 r.ż.

Palenie (-) > 60 r.ż.

Palenie (+)
100-110

94-104

 

110-120

P.438038
 Kobiety BRCA1 (+)< 50 r.ż.

> 50 r.ż.
70-80

95-120
P.435603
 MężczyźniPalenie (-)

Palenie (+) < 60 r.ż.

Palenie (+) > 60 r.ż.
100-110

NZ*

115-130
P.437898
 Osoba poniżej 18 roku życia64-110Katarina Osman, et al. Clinical Biochemistry (Vol. 31, No. 8, 657-665, 1998
Arsen * Kobiety BRCA1 (-)< 0,6Marciniak W., 2020
P.425602
 Kobiety BRCA1 (+)< 0,85Marciniak W., 2021
 Mężczyźni0,7-1,14P.437896
 Osoba poniżej 18 roku życiaNZ*
KadmKobiety BRCA1 (-)Palenie (-) < 50 r.ż.

Palenie (-) > 50 r.ż.

Palenie (+)
NZ*

0,28-0,33

NZ*
P.437608
 Kobiety BRCA1 (+)Palenie (-)

Palenie (+)
< 0,27

NZ*
Derkacz R, 2021

PAT.237085
 MężczyźniPalenie (-)

Palenie (+)
< 0,21

NZ*
P.437897
 Osoba poniżej 18 roku życiaNZ*
CynkKobiety BRCA1 (-)Palenie (-) < 50 r.ż.

Palenie (-) > 50 r.ż.

Palenie (+)
NZ*

5600-6100

NZ*
P.437571
 Kobiety BRCA1 (+)Palenie (-)

Palenie (+)
6000-6700

6400-6800
P.425603
 MężczyźniPalenie (-)

Palenie (+)
5700-6350

NZ*
P.437894
 Osoba poniżej 18 roku życiaNZ*
Miedź **Kobiety BRCA1 (-)< 50 r.ż.

> 50 r.ż.
850-1000

< 1000
P.438572
 Kobiety BRCA1 (+)Palenie (-)< 50 r.ż.

Palenie (-) > 50 r.ż.

Palenie (+)
750-825

< 1000

< 1000
 
 Mężczyźni< 800P.437895
 Osoba poniżej 18 roku życiaNZ*
OłówKobiety BRCA1 (-)≤ 7,5P.438655
 Kobiety BRCA1 (+)< 8P.433150
 MężczyźniPalenie (-) < 60 r.ż.

Palenie (-) > 60 r.ż.

Palenie (+)
< 13,5

< 50

 

NZ*

P.437899
 Osoba poniżej 18 roku życiaNZ*
 • NZ – dotychczas nie znaleziono korelacji pomiędzy stężeniem pierwiastka a ryzykiem raków w tej podgrupie klinicznej
 • Kobiety BRCA1 (-) – kobiety bez wykrytej mutacji w genie BRCA1
 • Kobiety BRCA1 (+) – kobiety z wykrytą mutacją w genie BRCA1
 • Palenie (-) – osoby niepalące papierosów
 • Palenie (+) – osoby palące papierosy
 • * Stężenie arsenu poniżej 0,6 µg/l we krwi u kobiet powyżej 40 roku życia może być stężeniem oczekiwanym w przypadku stosowania diety ubogiej w arsen, jednak może być też parametrem/markerem wskazującym na rozwijający się nowotwór złośliwy jelita grubego. W celu wykluczenia tej możliwości zalecane jest wykonanie kontrolnej kolonoskopii (Baszuk i wsp., 2021). 
 • ** Stężenie miedzi powyżej 930 µg/l  we krwi u kobiet oraz stężenie miedzi powyżej 770  µg/l we krwi  u mężczyzn może wskazywać na rozwijający się nowotwór złośliwy jelita grubego. W celu wykluczenia tej możliwości wskazane jest wykonanie kontrolnej kolonoskopii (Baszuk i wsp., 2021).
PierwiastekGrupaNorma [µg/l]

Publikacja/

Nr zgłoszenia patentowego

SelenKobiety > 50 r.ż95-102,5Lener M, 2016
Lubiński JA, 2018
Lubiński J, 20118
Pietrzak S, 2019
Szwiec M, 2021
Rogoża-Janiszewska E., 2021
P.437046
 Kobiety <50 r.ż75-85 
 Mężczyźni95-102,5 
 Osoba poniżej 18 roku życiaNZ*
ArsenKobietyNZ*
 Mężczyźni0,75-1,0P.437046
 Osoba poniżej 18 roku życiaNZ*
Cynk

Kobiety

Mężczyźni

1025-1175

Lubiński J, 2021

P.434767

P.437046

 Osoba poniżej 18 roku życiaNZ*
Miedź

Kobiety

Mężczyźni

<1000

≤ 900

P.436999
 Osoba poniżej 18 roku życiaNZ*
ManganKobiety1-10P.438040
 MężczyźniNZ*
 Osoba poniżej 18 roku życiaNZ*

Normy

Poniższe normy zostały ustalone na podstawie badań własnych Ośrodka. Optymalne zakresy stężeń skorelowane są z obniżonym ryzykiem zachorowania na nowotwory złośliwe u osób dorosłych (powyżej 18 roku życia). W celu uzyskania więcej informacji na temat naszych badań, prosimy o zapoznanie się z naszą działalnością naukową.

Dla niektórych grup pacjentów nie zostały dotychczas ustalone normy pierwiastków w oparciu o prospektywne obserwacje kohort polskich pacjentów. Taka sytuacja jest przez nas oznaczona jako „NZ”. Możliwe, że w wyniku dalszych prac zależności te zostaną zaobserwowane. Przed wyborem rodzaju pierwiastków do zbadania prosimy o zapoznanie się z tabelą aktualnych norm.

Uwaga! U pacjentów poniżej 18 roku życia optymalne stężenie pierwiastków nie zostało dotychczas określone w Polskiej populacji.

PierwiastekGrupaPodgrupaNorma [μg/l]Publikacja/
Nr zgłoszenia patentowego
SelenKobiety BRCA1 (-)Palenie (-) < 60 r.ż.
Palenie (-) > 60 r.ż.
Palenie (+)
100-110
94-104

110-120

P.438038
 Kobiety BRCA1 (+)< 50 r.ż.
> 50 r.ż.
70-80
95-120
P.435603
 MężczyźniPalenie (-)
Palenie (+) < 60 r.ż.
Palenie (+) > 60 r.ż.
100-110
NZ*
115-130
P.437898
 Osoba poniżej 18 roku życia64-110Katarina Osman, et al. Clinical Biochemistry (Vol. 31, No. 8, 657-665, 1998
Arsen *Kobiety BRCA1 (-)< 0,6Marciniak W., 2020P.425602
 Kobiety BRCA1 (+)< 0,85Marciniak W., 2021
 Mężczyźni0,7-1,14P.437896
 Osoba poniżej 18 roku życiaNZ*
KadmKobiety BRCA1 (-)Palenie (-) < 50 r.ż.
Palenie (-) > 50 r.ż.
Palenie (+)
NZ*
0,28-0,33
NZ*
P.437608
 Kobiety BRCA1 (+)Palenie (-)
Palenie (+)
< 0,27
NZ*
Derkacz R, 2021
PAT.237085
 MężczyźniPalenie (-)
Palenie (+)
< 0,21
NZ*
P.437897
 Osoba poniżej 18 roku życiaNZ*
CynkKobiety BRCA1 (-)Palenie (-) < 50 r.ż.
Palenie (-) > 50 r.ż.
Palenie (+)
NZ*
5600-6100
NZ*
P.437571
 Kobiety BRCA1 (+)Palenie (-)
Palenie (+)
6000-6700
6400-6800
P.425603
 MężczyźniPalenie (-)
Palenie (+)
5700-6350
NZ*
P.437894
 Osoba poniżej 18 roku życiaNZ*
Miedź **
Kobiety BRCA1 (-)< 50 r.ż.
> 50 r.ż.
850-1000
< 1000
P.438572
 Kobiety BRCA1 (+)Palenie (-)< 50 r.ż.
Palenie (-) > 50 r.ż.
Palenie (+)
750-825
< 1000
< 1000
 
 Mężczyźni< 800P.437895
 Osoba poniżej 18 roku życiaNZ*
OłówKobiety BRCA1 (-)≤ 7,5P.438655
 Kobiety BRCA1 (+)< 8P.433150
 MężczyźniPalenie (-) < 60 r.ż.
Palenie (-) > 60 r.ż.
Palenie (+)
< 13,5
< 50

NZ*

P.437899
 Osoba poniżej 18 roku życiaNZ*
 • NZ – dotychczas nie znaleziono korelacji pomiędzy stężeniem pierwiastka a ryzykiem raków w tej podgrupie klinicznej
 • Kobiety BRCA1 (-) – kobiety bez wykrytej mutacji w genie BRCA1
 • Kobiety BRCA1 (+) – kobiety z wykrytą mutacją w genie BRCA1
 • Palenie (-) – osoby niepalące papierosów
 • Palenie (+) – osoby palące papierosy
 • * Stężenie arsenu poniżej 0,6 µg/l we krwi u kobiet powyżej 40 roku życia może być stężeniem oczekiwanym w przypadku stosowania diety ubogiej w arsen, jednak może być też parametrem/markerem wskazującym na rozwijający się nowotwór złośliwy jelita grubego. W celu wykluczenia tej możliwości zalecane jest wykonanie kontrolnej kolonoskopii (Baszuk i wsp., 2021). 
 • ** Stężenie miedzi powyżej 930 µg/l  we krwi u kobiet oraz stężenie miedzi powyżej 770  µg/l we krwi  u mężczyzn może wskazywać na rozwijający się nowotwór złośliwy jelita grubego. W celu wykluczenia tej możliwości wskazane jest wykonanie kontrolnej kolonoskopii (Baszuk i wsp., 2021).
PierwiastekGrupaNorma [µg/l]

Publikacja/

Nr zgłoszenia patentowego

SelenKobiety > 50 r.ż95-102,5Lener M, 2016
Lubiński JA, 2018
Lubiński J, 20118
Pietrzak S, 2019
Szwiec M, 2021
Rogoża-Janiszewska E., 2021
P.437046
 Kobiety <50 r.ż75-85 
 Mężczyźni95-102,5 
 Osoba poniżej 18 roku życiaNZ*
ArsenKobietyNZ*
 Mężczyźni0,75-1,0P.437046
 Osoba poniżej 18 roku życiaNZ*
Cynk

Kobiety

Mężczyźni

1025-1175

Lubiński J, 2021

P.434767

P.437046

 Osoba poniżej 18 roku życiaNZ*
Miedź

Kobiety

Mężczyźni

<1000

≤ 900

P.436999
 Osoba poniżej 18 roku życiaNZ*
ManganKobiety1-10P.438040
 MężczyźniNZ*
 Osoba poniżej 18 roku życiaNZ*

Normy

Poniższe normy zostały ustalone na podstawie badań własnych Ośrodka. Optymalne zakresy stężeń skorelowane są z obniżonym ryzykiem zachorowania na nowotwory złośliwe u osób dorosłych (powyżej 18 roku życia). W celu uzyskania więcej informacji na temat naszych badań, prosimy o zapoznanie się z naszą działalnością naukową.

Dla niektórych grup pacjentów nie zostały dotychczas ustalone normy pierwiastków w oparciu o prospektywne obserwacje kohort polskich pacjentów. Taka sytuacja jest przez nas oznaczona jako „NZ”. Możliwe, że w wyniku dalszych prac zależności te zostaną zaobserwowane. Przed wyborem rodzaju pierwiastków do zbadania prosimy o zapoznanie się z tabelą aktualnych norm.

Uwaga! U pacjentów poniżej 18 roku życia optymalne stężenie pierwiastków nie zostało dotychczas określone w Polskiej populacji.

PierwiastekGrupaPodgrupaNorma [μg/l]Publikacja/
Nr zgłoszenia patentowego
SelenKobiety BRCA1 (-)Palenie (-) < 60 r.ż.
Palenie (-) > 60 r.ż.
Palenie (+)
100-110
94-104

110-120

P.438038
 Kobiety BRCA1 (+)< 50 r.ż.
> 50 r.ż.
70-80
95-120
P.435603
 MężczyźniPalenie (-)
Palenie (+) < 60 r.ż.
Palenie (+) > 60 r.ż.
100-110
NZ*
115-130
P.437898
 Osoba poniżej 18 roku życia64-110Katarina Osman, et al. Clinical Biochemistry (Vol. 31, No. 8, 657-665, 1998
Arsen *Kobiety BRCA1 (-)< 0,6Marciniak W., 2020P.425602
 Kobiety BRCA1 (+)< 0,85Marciniak W., 2021
 Mężczyźni0,7-1,14P.437896
 Osoba poniżej 18 roku życiaNZ*
KadmKobiety BRCA1 (-)Palenie (-) < 50 r.ż.
Palenie (-) > 50 r.ż.
Palenie (+)
NZ*
0,28-0,33
NZ*
P.437608
 Kobiety BRCA1 (+)Palenie (-)
Palenie (+)
< 0,27
NZ*
Derkacz R, 2021
PAT.237085
 MężczyźniPalenie (-)
Palenie (+)
< 0,21
NZ*
P.437897
 Osoba poniżej 18 roku życiaNZ*
CynkKobiety BRCA1 (-)Palenie (-) < 50 r.ż.
Palenie (-) > 50 r.ż.
Palenie (+)
NZ*
5600-6100
NZ*
P.437571
 Kobiety BRCA1 (+)Palenie (-)
Palenie (+)
6000-6700
6400-6800
P.425603
 MężczyźniPalenie (-)
Palenie (+)
5700-6350
NZ*
P.437894
 Osoba poniżej 18 roku życiaNZ*
Miedź **
Kobiety BRCA1 (-)< 50 r.ż.
> 50 r.ż.
850-1000
< 1000
P.438572
 Kobiety BRCA1 (+)Palenie (-)< 50 r.ż.
Palenie (-) > 50 r.ż.
Palenie (+)
750-825
< 1000
< 1000
 
 Mężczyźni< 800P.437895
 Osoba poniżej 18 roku życiaNZ*
OłówKobiety BRCA1 (-)≤ 7,5P.438655
 Kobiety BRCA1 (+)< 8P.433150
 MężczyźniPalenie (-) < 60 r.ż.
Palenie (-) > 60 r.ż.
Palenie (+)
< 13,5
< 50

NZ*

P.437899
 Osoba poniżej 18 roku życiaNZ*
 • NZ – dotychczas nie znaleziono korelacji pomiędzy stężeniem pierwiastka a ryzykiem raków w tej podgrupie klinicznej
 • Kobiety BRCA1 (-) – kobiety bez wykrytej mutacji w genie BRCA1
 • Kobiety BRCA1 (+) – kobiety z wykrytą mutacją w genie BRCA1
 • Palenie (-) – osoby niepalące papierosów
 • Palenie (+) – osoby palące papierosy
 • * Stężenie arsenu poniżej 0,6 µg/l we krwi u kobiet powyżej 40 roku życia może być stężeniem oczekiwanym w przypadku stosowania diety ubogiej w arsen, jednak może być też parametrem/markerem wskazującym na rozwijający się nowotwór złośliwy jelita grubego. W celu wykluczenia tej możliwości zalecane jest wykonanie kontrolnej kolonoskopii (Baszuk i wsp., 2021). 
 • ** Stężenie miedzi powyżej 930 µg/l  we krwi u kobiet oraz stężenie miedzi powyżej 770  µg/l we krwi  u mężczyzn może wskazywać na rozwijający się nowotwór złośliwy jelita grubego. W celu wykluczenia tej możliwości wskazane jest wykonanie kontrolnej kolonoskopii (Baszuk i wsp., 2021).
PierwiastekGrupaNorma [µg/l]

Publikacja/

Nr zgłoszenia patentowego

SelenKobiety > 50 r.ż95-102,5Lener M, 2016
Lubiński JA, 2018
Lubiński J, 20118
Pietrzak S, 2019
Szwiec M, 2021
Rogoża-Janiszewska E., 2021
P.437046
 Kobiety <50 r.ż75-85 
 Mężczyźni95-102,5 
 Osoba poniżej 18 roku życiaNZ*
ArsenKobietyNZ*
 Mężczyźni0,75-1,0P.437046
 Osoba poniżej 18 roku życiaNZ*
Cynk

Kobiety

Mężczyźni

1025-1175

Lubiński J, 2021

P.434767

P.437046

 Osoba poniżej 18 roku życiaNZ*
Miedź

Kobiety

Mężczyźni

<1000

≤ 900

P.436999
 Osoba poniżej 18 roku życiaNZ*
ManganKobiety1-10P.438040
 MężczyźniNZ*
 Osoba poniżej 18 roku życiaNZ*

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami, a my rozwiejemy wszelkie Twoje wątpliwości!

Adres

Grzepnica, ul. Alabastrowa 8
72-003 Dobra (Szczecińska)

Telefon

Tel: 91 433 42 56
Fax: 91 852 44 33

Email

office@read-gene.com
laboratory@read-gene.com

Read-Gene S.A. © 2021 | Regulamin Strony | Polityka prywatności | Projekt i realizacja: Market Link

Adres

Grzepnica, ul. Alabastrowa 8
72-003 Dobra (Szczecińska)

Telefon

Tel: 91 433 42 56
Fax: 91 852 44 33

Email

office@read-gene.com
laboratory@read-gene.com

Read-Gene S.A. © 2021 | Regulamin Strony | Polityka prywatności | Projekt i realizacja: Market Link

PL_PL