Wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce

Zarząd READ-GENE S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: „Spółka”), na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.), wzywa akcjonariuszy do złożenia w Spółce dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w dni robocze (poniedziałek – piątek) w godzinach od 9.00 do 15.00 w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Alabastrowa 8, 72-003 Dobra.

Zarząd wskazuje, że powyższy obowiązek dotyczy jedynie akcji niezdematerializowanych, mających formę dokumentu.

 

Spółka po spełnieniu wymogów formalnych przystąpi do dematerializacji i rejestracji akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.

Ponadto Spółka informuje akcjonariuszy, że zgodnie z wprowadzonymi zmianami przepisów, moc obowiązująca dokumentów akcji w formie materialnej, wydanych przez Spółkę, wygasła z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 roku. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie Ustawy Zmieniającej.

Ukaże się pięć wezwań wynikających z przepisów prawa. Wezwania będą publikowane przez Spółkę w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie każde.

Pierwsze wezwanie zostało opublikowane przez Spółkę na NewConnect 3.04.2023 (komunikat).

Drugie wezwanie zostało opublikowane przez Spółkę na NewConnect 17.04.2023 (komunikat).

Wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce

Zarząd READ-GENE S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: „Spółka”), na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.), wzywa akcjonariuszy do złożenia w Spółce dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w dni robocze (poniedziałek – piątek) w godzinach od 9.00 do 15.00 w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Alabastrowa 8, 72-003 Dobra.

Zarząd wskazuje, że powyższy obowiązek dotyczy jedynie akcji niezdematerializowanych, mających formę dokumentu.

 

Spółka po spełnieniu wymogów formalnych przystąpi do dematerializacji i rejestracji akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.

Ponadto Spółka informuje akcjonariuszy, że zgodnie z wprowadzonymi zmianami przepisów, moc obowiązująca dokumentów akcji w formie materialnej, wydanych przez Spółkę, wygasła z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 roku. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie Ustawy Zmieniającej.

Ukaże się pięć wezwań wynikających z przepisów prawa. Wezwania będą publikowane przez Spółkę w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie każde.

Pierwsze wezwanie zostało opublikowane przez Spółkę na NewConnect 3.04.2023 (komunikat).

Drugie wezwanie zostało opublikowane przez Spółkę na NewConnect 17.04.2023 (komunikat).

Wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce

Zarząd READ-GENE S.A. z siedzibą w Szczecinie (dalej: „Spółka”), na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.), wzywa akcjonariuszy do złożenia w Spółce dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w dni robocze (poniedziałek – piątek) w godzinach od 9.00 do 15.00 w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Alabastrowa 8, 72-003 Dobra.

Zarząd wskazuje, że powyższy obowiązek dotyczy jedynie akcji niezdematerializowanych, mających formę dokumentu.

 

Spółka po spełnieniu wymogów formalnych przystąpi do dematerializacji i rejestracji akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.

Ponadto Spółka informuje akcjonariuszy, że zgodnie z wprowadzonymi zmianami przepisów, moc obowiązująca dokumentów akcji w formie materialnej, wydanych przez Spółkę, wygasła z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 roku. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie Ustawy Zmieniającej.

Ukaże się pięć wezwań wynikających z przepisów prawa. Wezwania będą publikowane przez Spółkę w odstępie nie dłuższym niż miesiąc i nie krótszym niż dwa tygodnie każde.

Pierwsze wezwanie zostało opublikowane przez Spółkę na NewConnect 3.04.2023 (komunikat).

Drugie wezwanie zostało opublikowane przez Spółkę na NewConnect 17.04.2023 (komunikat).

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami, a my rozwiejemy wszelkie Twoje wątpliwości!

Adres

Grzepnica, ul. Alabastrowa 8
72-003 Dobra (Szczecińska)

Telefon

Tel: 91 433 42 56
Fax: 91 852 44 33

Email

office@read-gene.com
laboratory@read-gene.com

Read-Gene S.A. © 2021 | Regulamin Strony | Polityka prywatności | Projekt i realizacja: Market Link

Adres

Grzepnica, ul. Alabastrowa 8
72-003 Dobra (Szczecińska)

Telefon

Tel: 91 433 42 56
Fax: 91 852 44 33

Email

office@read-gene.com
laboratory@read-gene.com

Read-Gene S.A. © 2021 | Regulamin Strony | Polityka prywatności | Projekt i realizacja: Market Link

PL_PL