Uzyskanie ochrony patentowej na nowe wynalazki

Szanowni Państwo,

w ostatnim czasie otrzymaliśmy ochronę patentową na dwa wynalazki:

  • Test diagnostyczny wczesnego wykrywania raków jelita grubego u kobiet oparty o ocenę stężeń arsenu we krwi i wybranych genotypów (P.442000)
  • Test diagnostyczny wczesnego wykrywania raków piersi u kobiet oparty o ocenę stężeń arsenu we krwi i wybranych genotypów (P.442001)

Pierwszy wynalazek dotyczy sposobu określenia prawdopodobieństwa wystąpienia raka jelita grubego u kobiet. Badanie obejmuje ilościową ocenę stężenia arsenu we krwi pełnej pacjentki oraz ocenę zmian w genotypie GPX1 (rs1050450). Kobiety ze stężeniem arsenu we krwi ≤ 0,65 µg/l oraz z genotypem CC w genie GPX1 mają ponad 15-krotnie zwiększoną częstość występowania raka jelita grubego.

Drugi dotyczy sposobu określenia prawdopodobieństwa wystąpienia raka piersi u kobiet. Obejmuje ilościową ocenę stężenia arsenu we krwi pełnej pacjentki oraz ocenę zmian w genotypie ERCC2 (rs13181) oraz genotypu SOD2 (rs4880). Kobiety ze stężeniem arsenu we krwi ≤ 0,55 µg/l oraz z genotypem TT w genie ERCC2  oraz z genotypem AA w genie SOD2 mają 30-krotnie zmniejszoną częstość występowania raka piersi w porównaniu do kobiet ze stężeniem arsenu ≥ 1,2 µg/l oraz 9-krotnie zmniejszone ryzyko w porównaniu do kobiet ze stężeniem arsenu w przedziale > 0,55 µg/l.

Wyniki powyższych badań dają możliwość wcześniejszego skierowania pacjentki na specjalistyczne badania. Daje to możliwość szybkiego wykrycia zmian nowotworowych.

Uzyskanie ochrony patentowej na nowe wynalazki

Szanowni Państwo,

w ostatnim czasie otrzymaliśmy ochronę patentową na dwa wynalazki:

  • Test diagnostyczny wczesnego wykrywania raków jelita grubego u kobiet oparty o ocenę stężeń arsenu we krwi i wybranych genotypów (P.442000)
  • Test diagnostyczny wczesnego wykrywania raków piersi u kobiet oparty o ocenę stężeń arsenu we krwi i wybranych genotypów (P.442001)

Pierwszy wynalazek dotyczy sposobu określenia prawdopodobieństwa wystąpienia raka jelita grubego u kobiet. Badanie obejmuje ilościową ocenę stężenia arsenu we krwi pełnej pacjentki oraz ocenę zmian w genotypie GPX1 (rs1050450). Kobiety ze stężeniem arsenu we krwi ≤ 0,65 µg/l oraz z genotypem CC w genie GPX1 mają ponad 15-krotnie zwiększoną częstość występowania raka jelita grubego.

Drugi dotyczy sposobu określenia prawdopodobieństwa wystąpienia raka piersi u kobiet. Obejmuje ilościową ocenę stężenia arsenu we krwi pełnej pacjentki oraz ocenę zmian w genotypie ERCC2 (rs13181) oraz genotypu SOD2 (rs4880). Kobiety ze stężeniem arsenu we krwi ≤ 0,55 µg/l oraz z genotypem TT w genie ERCC2  oraz z genotypem AA w genie SOD2 mają 30-krotnie zmniejszoną częstość występowania raka piersi w porównaniu do kobiet ze stężeniem arsenu ≥ 1,2 µg/l oraz 9-krotnie zmniejszone ryzyko w porównaniu do kobiet ze stężeniem arsenu w przedziale > 0,55 µg/l.

Wyniki powyższych badań dają możliwość wcześniejszego skierowania pacjentki na specjalistyczne badania. Daje to możliwość szybkiego wykrycia zmian nowotworowych.

Uzyskanie ochrony patentowej na nowe wynalazki

Szanowni Państwo,

w ostatnim czasie otrzymaliśmy ochronę patentową na dwa wynalazki:

  • Test diagnostyczny wczesnego wykrywania raków jelita grubego u kobiet oparty o ocenę stężeń arsenu we krwi i wybranych genotypów (P.442000)
  • Test diagnostyczny wczesnego wykrywania raków piersi u kobiet oparty o ocenę stężeń arsenu we krwi i wybranych genotypów (P.442001)

Pierwszy wynalazek dotyczy sposobu określenia prawdopodobieństwa wystąpienia raka jelita grubego u kobiet. Badanie obejmuje ilościową ocenę stężenia arsenu we krwi pełnej pacjentki oraz ocenę zmian w genotypie GPX1 (rs1050450). Kobiety ze stężeniem arsenu we krwi ≤ 0,65 µg/l oraz z genotypem CC w genie GPX1 mają ponad 15-krotnie zwiększoną częstość występowania raka jelita grubego.

Drugi dotyczy sposobu określenia prawdopodobieństwa wystąpienia raka piersi u kobiet. Obejmuje ilościową ocenę stężenia arsenu we krwi pełnej pacjentki oraz ocenę zmian w genotypie ERCC2 (rs13181) oraz genotypu SOD2 (rs4880). Kobiety ze stężeniem arsenu we krwi ≤ 0,55 µg/l oraz z genotypem TT w genie ERCC2  oraz z genotypem AA w genie SOD2 mają 30-krotnie zmniejszoną częstość występowania raka piersi w porównaniu do kobiet ze stężeniem arsenu ≥ 1,2 µg/l oraz 9-krotnie zmniejszone ryzyko w porównaniu do kobiet ze stężeniem arsenu w przedziale > 0,55 µg/l.

Wyniki powyższych badań dają możliwość wcześniejszego skierowania pacjentki na specjalistyczne badania. Daje to możliwość szybkiego wykrycia zmian nowotworowych.

Do you have any questions?

Contact us and we will dispel all your doubts!

Address

Grzepnica, ul. Alabastrowa 8
72-003 Dobra (Szczecińska)

Phone

Tel: 91 433 42 56
Fax: 91 852 44 33

Email

office@read-gene.com
laboratory@read-gene.com

Read-Gene S.A. © 2021 | Regulamin Strony | Polityka prywatności | Projekt i realizacja: Market Link

Address

Grzepnica, ul. Alabastrowa 8
72-003 Dobra (Szczecińska)

Phone

Tel: 91 433 42 56
Fax: 91 852 44 33

Email

office@read-gene.com
laboratory@read-gene.com

Read-Gene S.A. © 2021 | Regulamin Strony | Polityka prywatności | Projekt i realizacja: Market Link

EN