Zespół

Read-Gene zapewnia także doradcze usługi planowania i wsparcia dla onkologicznych poradni genetycznych. Podejście Read-Gene do badań genetycznych znacząco zwiększa prawdopodobieństwo zapobieżenia, wczesnego wykrycia i leczenia nowotworów, co znacząco zmniejsza koszty postępowania onkologicznego.

Zarząd spółki

prof dr hab. n. med.

Jan Lubiński

prezes zarządu

prof dr hab. n. med.

Cezary Cybulski

prokurent

dr

Karolina Ertmańska

prokurent

Członkowie rady nadzorczej

dr hab. n. med. prof UZ

Tomasz Huzarski

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Prof Dr hab. n. med.

Jacek Gronwald

W-ce przewodniczący Rady Nadzorczej

Pozostali członkowie rady nadzorczej

Tadeusz Dębniak

Członek Rady Nadzorczej

Marcin Lener

Członek Rady Nadzorczej

Adam Szuba

Członek Rady Nadzorczej

Sebastian Bryła

Członek Rady Nadzorczej

Pracownicy

Prof. dr hab. n. med.

Jan Lubiński

Specjalista genetyki klinicznej i patomorfologii

Prof DR HAB. N. MED.

Jacek Gronwald

Specjalista genetyki klinicznej, ginekologii i położnictwa

dr hab. n. med. prof UZ

Tomasz Huzarski

Główny Badacz Prób Klinicznych, naukowiec - patomorfolog

dr n. med.

Aleksandra Tołoczko – Grabarek

genetyk kliniczny nowotworów

dr

Sławomir Ertmański

Psycholog, psychoterapeuta

prof dr hab. n. med.

Cezary Cybulski

genetyk kliniczny nowotworów

Prof DR HAB. N. Med.

Ewa Stachowska

BIOCHEMIK, SPECJALISTA ŻYWIENIA CZŁOWIEKA

Karolina Ertmańska

Dyrektor Finansowy

Karolina Kleszcz

pracownik administracyjno-techniczny

Joanna Lubińska

Asystent, Koordynator Projektów

Daria Zanoza

pracownik naukowo-techniczny laboratorium

Marta Bryśkiewicz

pracownik naukowo-techniczny laboratorium

dr hab. n. med

Oleg Oszurek

genetyk kliniczny, patomorfolog

Lidia Jabłońska

Pracownik administracyjno-techniczny

Magdalena Zdziebło

Pracownik administracyjno-techniczny

Ewa Putresza

Pracownik administracyjno-techniczny

Renata Gibaszek

Pracownik administracyjno-techniczny

Grażyna Grygoruk

Pracownik administracyjno-techniczny

Sławomir Szymoniak

Księgowy

Wojciech Marciniak

Pracownik naukowo-badawczy laboratorium

Krzysztof Kąklewski

Pracownik naukowo-badawczy laboratorium

Kamila Markiewicz 

Pracownik naukowo-techniczny laboratorium

Róża Derkacz

Pracownik naukowo-techniczny laboratorium

Teresa Hawryszuk

Koordynator prób klinicznych

Adriana Jędras

Pielęgniarka

Paulina Waszczuk

Pracownik naukowo-techniczny laboratorium

Piotr Baszuk

Statystyk

Zespół

Zarząd spółki

prof dr hab. n. med.

Jan Lubiński

prezes zarządu

Dr

Karolina Ertmańska

prokurent

prof dr hab. n. med.

Cezary Cybulski

prokurent

Rada nadzorcza

dr hab. n. med. prof UZ

Tomasz Huzarski

Przewodniczący Rady Nadzorczej

PROF DR HAB. N. MED.

Jacek Gronwald

W-ce przewodniczący Rady Nadzorczej

Pozostali członkowie rady nadzorczej

Tadeusz Dębniak

Członek Rady Nadzorczej

Marcin Lener

Członek Rady Nadzorczej

Adam Szuba

Członek Rady Nadzorczej

Sebastian Bryła

Członek Rady Nadzorczej

Pracownicy

Prof. dr hab. n. med.

Jan Lubiński

Specjalista genetyki klinicznej i patomorfologii

PROF DR HAB. N. MED.

Jacek Gronwald

Specjalista genetyki klinicznej, ginekologii i położnictwa

DR HAB. N. MED. PROF UZ

Tomasz Huzarski

Główny Badacz Prób Klinicznych, naukowiec - patomorfolog

dr n. med.

Aleksandra Tołoczko – Grabarek

genetyk kliniczny nowotworów

dr

Sławomir Ertmański

Psycholog, psychoterapeuta

prof dr hab. n. med.

Cezary Cybulski

genetyk kliniczny nowotworów

PROF DR HAB. N. MED.

Ewa Stachowska

biochemik, specjalista żywienia człowieka

DR HAB. N. MED

Oleg Oszurek

genetyk kliniczny, patomorfolog

Karolina Ertmańska

Dyrektor Finansowy

Karolina Kleszcz

pracownik administracyjno-techniczny

Joanna Lubińska

Asystent, Koordynator Projektów

Daria Zanoza

pracownik naukowo-techniczny laboratorium

Marta Bryśkiewicz

pracownik naukowo-techniczny laboratorium

Lidia Jabłońska

Pracownik administracyjno-techniczny

Magdalena Zdziebło

Pracownik administracyjno-techniczny

Ewa Putresza

Pracownik administracyjno-techniczny

Renata Gibaszek

Pracownik administracyjno-techniczny

Grażyna Grygoruk

Pracownik administracyjno-techniczny

Sławomir Szymoniak

Księgowy

Wojciech Marciniak

Pracownik naukowo-badawczy laboratorium

Krzysztof Kąklewski

Pracownik naukowo-badawczy laboratorium

Kamila Markiewicz 

Pracownik naukowo-techniczny laboratorium

Róża Derkacz

Pracownik naukowo-techniczny laboratorium

Teresa Hawryszuk

Koordynator prób klinicznych

Adriana Jędras

Pielęgniarka

Paulina Waszczuk

PRACOWNIK NAUKOWO-TECHNICZNY LABORATORIUM

Piotr Baszuk

Statystyk