Normy

Poniższe normy zostały ustalone na podstawie badań własnych Ośrodka. Optymalne zakresy stężeń skorelowane są z obniżonym ryzykiem zachorowania na nowotwory złośliwe u osób dorosłych (powyżej 18 roku życia). W celu uzyskania więcej informacji na temat naszych badań, prosimy o zapoznanie się z naszą działalnością naukową.

Dla niektórych grup pacjentów nie zostały dotychczas ustalone normy pierwiastków w oparciu o prospektywne obserwacje kohort polskich pacjentów. Taka sytuacja jest przez nas oznaczona jako „NZ”. Możliwe, że w wyniku dalszych prac zależności te zostaną zaobserwowane. Przed wyborem rodzaju pierwiastków do zbadania prosimy o zapoznanie się z tabelą aktualnych norm.

Uwaga! U pacjentów poniżej 18 roku życia optymalne stężenie pierwiastków nie zostało dotychczas określone w Polskiej populacji.

Ostatnia aktualizacja – 11.03.2024 r.
Pierwiastek Grupa Podgrupa Norma [μg/l] Publikacja/Nr zgłoszenia patentowego
Selen Kobiety BRCA1 (-) Palenie (-) < 60 r.ż. 100-110 P.438038
  Palenie (-) > 60 r.ż. 94-104  
    Palenie (+) 110-120  
  Kobiety BRCA1 (+) < 50 r.ż. 70-80 P.439318
    > 50 r.ż. 95-120  
  Mężczyźni Palenie (-) 100-110 Pat.243864
    Palenie (+) 115-130  
  Osoba poniżej 18 roku życia 64-110 Katarina Osman, et al. Clinical Biochemistry (Vol. 31, No. 8, 657-665, 1998)
Arsen * Kobiety BRCA1 (-) < 0,6 Marciniak W., 2020, P.439315
  Kobiety BRCA1 (+) < 0,85 Marciniak W., 2021
  Mężczyźni 0,7-1,14 Pat.243835
  Osoba poniżej 18 roku życia NZ*
Kadm Kobiety BRCA1 (-) Palenie (-) 0,28-0,33 Pat.243866
    Palenie (+) 0,87-1,23  
  Kobiety BRCA1 (+) < 0,27 Pat.237085
  Mężczyźni < 0,21 Pat.243863
  Osoba poniżej 18 roku życia NZ*
Cynk Kobiety BRCA1 (-) 5600-6100 Pat.243832
  Kobiety BRCA1 (+) Palenie (-) 6000-6700 P.439319
    Palenie (+) 6400-6800  
  Mężczyźni 6000-6500 Pat.243833
  Osoba poniżej 18 roku życia NZ*
Miedź ** Kobiety BRCA1 (-) < 50 r.ż. 850-1000 P.438572
    > 50 r.ż. < 1000  
  Kobiety BRCA1 (+) Palenie (-)< 50 r.ż. 750-825  
  Palenie (-) > 50 r.ż. < 1000  
    Palenie (+) < 1000  
  Mężczyźni < 800 Pat.243834
  Osoba poniżej 18 roku życia NZ*
Ołów Kobiety BRCA1 (-) ≤ 7,5 P.438655
  Kobiety BRCA1 (+) < 8 P.433150
  Mężczyźni < 13,5 Pat.243865
  Osoba poniżej 18 roku życia NZ*
 • NZ – dotychczas nie znaleziono korelacji pomiędzy stężeniem pierwiastka a ryzykiem raków w tej podgrupie klinicznej
 • Kobiety BRCA1 (-) – kobiety bez wykrytej mutacji w genie BRCA1
 • Kobiety BRCA1 (+) – kobiety z wykrytą mutacją w genie BRCA1
 • Palenie (-) – osoby niepalące papierosów
 • Palenie (+) – osoby palące papierosy
 • * Stężenie arsenu poniżej 0,6 µg/l we krwi u kobiet powyżej 40 roku życia może być stężeniem oczekiwanym w przypadku stosowania diety ubogiej w arsen, jednak może być też parametrem/markerem wskazującym na rozwijający się nowotwór złośliwy jelita grubego. W celu wykluczenia tej możliwości zalecane jest wykonanie kontrolnej kolonoskopii (Baszuk i wsp., 2021).
 • ** Stężenie miedzi powyżej 930 µg/l  we krwi u kobiet oraz stężenie miedzi powyżej 770  µg/l we krwi  u mężczyzn może wskazywać na rozwijający się nowotwór złośliwy jelita grubego. W celu wykluczenia tej możliwości wskazane jest wykonanie kontrolnej kolonoskopii (Baszuk i wsp., 2021).
PierwiastekGrupaNorma [µg/l]

Publikacja/

Nr zgłoszenia patentowego

SelenKobiety95-102,5Lener M, 2016
Lubiński JA, 2018
Lubiński J, 20118
Pietrzak S, 2019
Szwiec M, 2021
Rogoża-Janiszewska E., 2021
P.437046
 Mężczyźni95-102,5 
 Osoba poniżej 18 roku życiaNZ*
ArsenKobietyNZ*
 Mężczyźni0,75-1,0P.437046
 Osoba poniżej 18 roku życiaNZ*
Cynk

Kobiety

Mężczyźni

1025-1175

Lubiński J, 2021

P.434767

P.437046

 Osoba poniżej 18 roku życiaNZ*
Miedź

Kobiety

Mężczyźni

<1000

≤ 900

P.436999
 Osoba poniżej 18 roku życiaNZ*
ManganKobiety1-10P.438040
 MężczyźniNZ*
 Osoba poniżej 18 roku życiaNZ*

Normy

Poniższe normy zostały ustalone na podstawie badań własnych Ośrodka. Optymalne zakresy stężeń skorelowane są z obniżonym ryzykiem zachorowania na nowotwory złośliwe u osób dorosłych (powyżej 18 roku życia). W celu uzyskania więcej informacji na temat naszych badań, prosimy o zapoznanie się z naszą działalnością naukową.

Dla niektórych grup pacjentów nie zostały dotychczas ustalone normy pierwiastków w oparciu o prospektywne obserwacje kohort polskich pacjentów. Taka sytuacja jest przez nas oznaczona jako „NZ”. Możliwe, że w wyniku dalszych prac zależności te zostaną zaobserwowane. Przed wyborem rodzaju pierwiastków do zbadania prosimy o zapoznanie się z tabelą aktualnych norm.

Uwaga! U pacjentów poniżej 18 roku życia optymalne stężenie pierwiastków nie zostało dotychczas określone w Polskiej populacji.

Ostatnia aktualizacja – 11.03.2024 r.
Pierwiastek Grupa Podgrupa Norma [μg/l] Publikacja/Nr zgłoszenia patentowego
Selen Kobiety BRCA1 (-) Palenie (-) < 60 r.ż. 100-110 P.438038
  Palenie (-) > 60 r.ż. 94-104  
    Palenie (+) 110-120  
  Kobiety BRCA1 (+) < 50 r.ż. 70-80 P.439318
    > 50 r.ż. 95-120  
  Mężczyźni Palenie (-) 100-110 Pat.243864
    Palenie (+) 115-130  
  Osoba poniżej 18 roku życia 64-110 Katarina Osman, et al. Clinical Biochemistry (Vol. 31, No. 8, 657-665, 1998)
Arsen * Kobiety BRCA1 (-) < 0,6 Marciniak W., 2020, P.439315
  Kobiety BRCA1 (+) < 0,85 Marciniak W., 2021
  Mężczyźni 0,7-1,14 Pat.243835
  Osoba poniżej 18 roku życia NZ*
Kadm Kobiety BRCA1 (-) Palenie (-) 0,28-0,33 Pat.243866
    Palenie (+) 0,87-1,23  
  Kobiety BRCA1 (+) < 0,27 Pat.237085
  Mężczyźni < 0,21 Pat.243863
  Osoba poniżej 18 roku życia NZ*
Cynk Kobiety BRCA1 (-) 5600-6100 Pat.243832
  Kobiety BRCA1 (+) Palenie (-) 6000-6700 P.439319
    Palenie (+) 6400-6800  
  Mężczyźni 6000-6500 Pat.243833
  Osoba poniżej 18 roku życia NZ*
Miedź ** Kobiety BRCA1 (-) < 50 r.ż. 850-1000 P.438572
    > 50 r.ż. < 1000  
  Kobiety BRCA1 (+) Palenie (-)< 50 r.ż. 750-825  
  Palenie (-) > 50 r.ż. < 1000  
    Palenie (+) < 1000  
  Mężczyźni < 800 Pat.243834
  Osoba poniżej 18 roku życia NZ*
Ołów Kobiety BRCA1 (-) ≤ 7,5 P.438655
  Kobiety BRCA1 (+) < 8 P.433150
  Mężczyźni < 13,5 Pat.243865
  Osoba poniżej 18 roku życia NZ*
 • NZ – dotychczas nie znaleziono korelacji pomiędzy stężeniem pierwiastka a ryzykiem raków w tej podgrupie klinicznej
 • Kobiety BRCA1 (-) – kobiety bez wykrytej mutacji w genie BRCA1
 • Kobiety BRCA1 (+) – kobiety z wykrytą mutacją w genie BRCA1
 • Palenie (-) – osoby niepalące papierosów
 • Palenie (+) – osoby palące papierosy
 • * Stężenie arsenu poniżej 0,6 µg/l we krwi u kobiet powyżej 40 roku życia może być stężeniem oczekiwanym w przypadku stosowania diety ubogiej w arsen, jednak może być też parametrem/markerem wskazującym na rozwijający się nowotwór złośliwy jelita grubego. W celu wykluczenia tej możliwości zalecane jest wykonanie kontrolnej kolonoskopii (Baszuk i wsp., 2021).
 • ** Stężenie miedzi powyżej 930 µg/l  we krwi u kobiet oraz stężenie miedzi powyżej 770  µg/l we krwi  u mężczyzn może wskazywać na rozwijający się nowotwór złośliwy jelita grubego. W celu wykluczenia tej możliwości wskazane jest wykonanie kontrolnej kolonoskopii (Baszuk i wsp., 2021).
Pierwiastek Grupa Norma [µg/l] Publikacja/ Nr zgłoszenia patentowego
Selen Kobiety 95-102,5 Lener M, 2016 Lubiński JA, 2018 Lubiński J, 20118 Pietrzak S, 2019 Szwiec M, 2021 Rogoża-Janiszewska E., 2021 P.437046
Mężczyźni 95-102,5
Osoba poniżej 18 roku życia NZ*
Arsen Kobiety NZ*
Mężczyźni 0,75-1,0 P.437046
Osoba poniżej 18 roku życia NZ*
Cynk Kobiety Mężczyźni 1025-1175 Lubiński J, 2021 P.434767 P.437046
Osoba poniżej 18 roku życia NZ*
Miedź Kobiety Mężczyźni <1000 ≤ 900 P.436999
Osoba poniżej 18 roku życia NZ*
Mangan Kobiety 1-10 P.438040
Mężczyźni NZ*
Osoba poniżej 18 roku życia NZ*

Normy

Poniższe normy zostały ustalone na podstawie badań własnych Ośrodka. Optymalne zakresy stężeń skorelowane są z obniżonym ryzykiem zachorowania na nowotwory złośliwe u osób dorosłych (powyżej 18 roku życia). W celu uzyskania więcej informacji na temat naszych badań, prosimy o zapoznanie się z naszą działalnością naukową.

Dla niektórych grup pacjentów nie zostały dotychczas ustalone normy pierwiastków w oparciu o prospektywne obserwacje kohort polskich pacjentów. Taka sytuacja jest przez nas oznaczona jako „NZ”. Możliwe, że w wyniku dalszych prac zależności te zostaną zaobserwowane. Przed wyborem rodzaju pierwiastków do zbadania prosimy o zapoznanie się z tabelą aktualnych norm.

Uwaga! U pacjentów poniżej 18 roku życia optymalne stężenie pierwiastków nie zostało dotychczas określone w Polskiej populacji.

Ostatnia aktualizacja – 11.03.2024 r.
Pierwiastek Grupa Podgrupa Norma [μg/l] Publikacja/Nr zgłoszenia patentowego
Selen Kobiety BRCA1 (-) Palenie (-) < 60 r.ż. 100-110 P.438038
  Palenie (-) > 60 r.ż. 94-104  
    Palenie (+) 110-120  
  Kobiety BRCA1 (+) < 50 r.ż. 70-80 P.439318
    > 50 r.ż. 95-120  
  Mężczyźni Palenie (-) 100-110 Pat.243864
    Palenie (+) 115-130  
  Osoba poniżej 18 roku życia 64-110 Katarina Osman, et al. Clinical Biochemistry (Vol. 31, No. 8, 657-665, 1998)
Arsen * Kobiety BRCA1 (-) < 0,6 Marciniak W., 2020, P.439315
  Kobiety BRCA1 (+) < 0,85 Marciniak W., 2021
  Mężczyźni 0,7-1,14 Pat.243835
  Osoba poniżej 18 roku życia NZ*
Kadm Kobiety BRCA1 (-) Palenie (-) 0,28-0,33 Pat.243866
    Palenie (+) 0,87-1,23  
  Kobiety BRCA1 (+) < 0,27 Pat.237085
  Mężczyźni < 0,21 Pat.243863
  Osoba poniżej 18 roku życia NZ*
Cynk Kobiety BRCA1 (-) 5600-6100 Pat.243832
  Kobiety BRCA1 (+) Palenie (-) 6000-6700 P.439319
    Palenie (+) 6400-6800  
  Mężczyźni 6000-6500 Pat.243833
  Osoba poniżej 18 roku życia NZ*
Miedź ** Kobiety BRCA1 (-) < 50 r.ż. 850-1000 P.438572
    > 50 r.ż. < 1000  
  Kobiety BRCA1 (+) Palenie (-)< 50 r.ż. 750-825  
  Palenie (-) > 50 r.ż. < 1000  
    Palenie (+) < 1000  
  Mężczyźni < 800 Pat.243834
  Osoba poniżej 18 roku życia NZ*
Ołów Kobiety BRCA1 (-) ≤ 7,5 P.438655
  Kobiety BRCA1 (+) < 8 P.433150
  Mężczyźni < 13,5 Pat.243865
  Osoba poniżej 18 roku życia NZ*
 • NZ – dotychczas nie znaleziono korelacji pomiędzy stężeniem pierwiastka a ryzykiem raków w tej podgrupie klinicznej
 • Kobiety BRCA1 (-) – kobiety bez wykrytej mutacji w genie BRCA1
 • Kobiety BRCA1 (+) – kobiety z wykrytą mutacją w genie BRCA1
 • Palenie (-) – osoby niepalące papierosów
 • Palenie (+) – osoby palące papierosy
 • * Stężenie arsenu poniżej 0,6 µg/l we krwi u kobiet powyżej 40 roku życia może być stężeniem oczekiwanym w przypadku stosowania diety ubogiej w arsen, jednak może być też parametrem/markerem wskazującym na rozwijający się nowotwór złośliwy jelita grubego. W celu wykluczenia tej możliwości zalecane jest wykonanie kontrolnej kolonoskopii (Baszuk i wsp., 2021).
 • ** Stężenie miedzi powyżej 930 µg/l  we krwi u kobiet oraz stężenie miedzi powyżej 770  µg/l we krwi  u mężczyzn może wskazywać na rozwijający się nowotwór złośliwy jelita grubego. W celu wykluczenia tej możliwości wskazane jest wykonanie kontrolnej kolonoskopii (Baszuk i wsp., 2021).
PierwiastekGrupaNorma [µg/l]

Publikacja/

Nr zgłoszenia patentowego

SelenKobiety95-102,5Lener M, 2016
Lubiński JA, 2018
Lubiński J, 20118
Pietrzak S, 2019
Szwiec M, 2021
Rogoża-Janiszewska E., 2021
P.437046
 Mężczyźni95-102,5 
 Osoba poniżej 18 roku życiaNZ*
ArsenKobietyNZ*
 Mężczyźni0,75-1,0P.437046
 Osoba poniżej 18 roku życiaNZ*
Cynk

Kobiety

Mężczyźni

1025-1175

Lubiński J, 2021

P.434767

P.437046

 Osoba poniżej 18 roku życiaNZ*
Miedź

Kobiety

Mężczyźni

<1000

≤ 900

P.436999
 Osoba poniżej 18 roku życiaNZ*
ManganKobiety1-10P.438040
 MężczyźniNZ*
 Osoba poniżej 18 roku życiaNZ*

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami, a my rozwiejemy wszelkie Twoje wątpliwości!

Adres

Grzepnica, ul. Alabastrowa 8
72-003 Dobra (Szczecińska)

Telefon

Tel: 91 433 42 56
Fax: 91 852 44 33

Email

office@read-gene.com
laboratory@read-gene.com

Read-Gene S.A. © 2021 | Regulamin Strony | Polityka prywatności | Projekt i realizacja: Market Link

Adres

Grzepnica, ul. Alabastrowa 8
72-003 Dobra (Szczecińska)

Telefon

Tel: 91 433 42 56
Fax: 91 852 44 33

Email

office@read-gene.com
laboratory@read-gene.com

Read-Gene S.A. © 2021 | Regulamin Strony | Polityka prywatności | Projekt i realizacja: Market Link

PL_PL