Test wczesnego wykrywania raka płuca

Test identyfikujący osoby, u których prawdopodobieństwo wykrycia raka płuca jest wielokrotnie zwiększone.

Badanie opiera się o ilościową ocenę zawartości kadmu w próbce krwi oraz ewentualną analizę zmian genetycznych w genach CRTC3- rs12915189 GG, GPX1-rs1050450 nonCC, GPX1-rs1050450 nonCC.

Test został opracowany w ramach projektu „Test genetyczny wysokiego ryzyka raków oparty o ocenę we krwi/surowicy stężeń wybranych metali – Cd, Ni, Cr, Pb, Hg oraz genów enzymów je metabolizujących” (NCBR PBS3/B7/26/2015).

Badania przeprowadzono na grupie 218 raków płuc wraz z 218 osobami stanowiącymi grupę kontrolną [zdrowi]. Chorych do zdrowych dobrano pod względem wieku, intensywności palenia, płci oraz historii zachorowań na raka u krewnych I stopnia. Podsumowanie danych:

Test wczesnego wykrywania raka płuca

Test identyfikujący osoby, u których prawdopodobieństwo wykrycia raka płuca jest wielokrotnie zwiększone.

Badanie opiera się o ilościową ocenę zawartości kadmu w próbce krwi oraz ewentualną analizę zmian genetycznych w genach CRTC3- rs12915189 GG, GPX1-rs1050450 nonCC, GPX1-rs1050450 nonCC.

Test został opracowany w ramach projektu „Test genetyczny wysokiego ryzyka raków oparty o ocenę we krwi/surowicy stężeń wybranych metali – Cd, Ni, Cr, Pb, Hg oraz genów enzymów je metabolizujących” (NCBR PBS3/B7/26/2015).

Badania przeprowadzono na grupie 218 raków płuc wraz z 218 osobami stanowiącymi grupę kontrolną [zdrowi]. Chorych do zdrowych dobrano pod względem wieku, intensywności palenia, płci oraz historii zachorowań na raka u krewnych I stopnia. Podsumowanie danych:

Test wczesnego wykrywania raka płuca

Test identyfikujący osoby, u których prawdopodobieństwo wykrycia raka płuca jest wielokrotnie zwiększone.

Badanie opiera się o ilościową ocenę zawartości kadmu w próbce krwi oraz ewentualną analizę zmian genetycznych w genach CRTC3- rs12915189 GG, GPX1-rs1050450 nonCC, GPX1-rs1050450 nonCC.

Test został opracowany w ramach projektu „Test genetyczny wysokiego ryzyka raków oparty o ocenę we krwi/surowicy stężeń wybranych metali – Cd, Ni, Cr, Pb, Hg oraz genów enzymów je metabolizujących” (NCBR PBS3/B7/26/2015).

 

Badania przeprowadzono na grupie 218 raków płuc wraz z 218 osobami stanowiącymi grupę kontrolną [zdrowi]. Chorych do zdrowych dobrano pod względem wieku, intensywności palenia, płci oraz historii zachorowań na raka u krewnych I stopnia. Podsumowanie danych:

Masz pytania?

Skontaktuj się z nami, a my rozwiejemy wszelkie Twoje wątpliwości!

Adres

Grzepnica, ul. Alabastrowa 8
72-003 Dobra (Szczecińska)

Telefon

Tel: 91 433 42 56
Fax: 91 852 44 33

Email

office@read-gene.com
laboratory@read-gene.com

Read-Gene S.A. © 2021 | Regulamin Strony | Polityka prywatności | Projekt i realizacja: Market Link

Adres

Grzepnica, ul. Alabastrowa 8
72-003 Dobra (Szczecińska)

Telefon

Tel: 91 433 42 56
Fax: 91 852 44 33

Email

office@read-gene.com
laboratory@read-gene.com

Read-Gene S.A. © 2021 | Regulamin Strony | Polityka prywatności | Projekt i realizacja: Market Link

PL_PL