English version Polska wersja
 

Read-Gene - Innowacyjna genetyka

READ-GENE SA jest spółką innowacyjnych technologii, której celem jest komercjalizacja metod wykrywania, prewencji oraz leczenia najbardziej rozpowszechnionych rodzajów nowotworów złośliwych.
 
1 2 3
 
 


Współpraca

selvita kcr adamed

Kalendarium wydarzeń korporacyjnych

24-09-2010

Spółka podpisała umowę kredytową z Gospodarczym Bankiem Wielkopolskim S.A. z siedzibą przy ul. Szarych Szeregów 23a, 60-462 Poznań. Zgodnie z umową Bank udzielił Spółce kredytu inwestycyjnego w wysokości 1.500.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset złotych). Kredyt przeznaczony jest na pokrycie wkładu własnego w projekcie pt. "Utworzenie centrum badawczo-rozwojowego genetycznych badań nowotworów złośliwych" dotowanego w 60% w ramach poddziałania 4.5.2. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

25-08-2010

Spółka złożyła wniosek do Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej o uzyskanie ochrony patentowej na wynalazek pt. "Oznaczenie poziomu selenu w artykułach spożywczych w celach prozdrowotnych komercyjnych". Zgłoszenie oznaczono numerem P.392120.

16-08-2010

Spółka uruchomiła wortal internetowy z informacjami o Diecie Antyrakowej Read-Gene (www.DietaAntyrakowaReadGene.pl) oraz sklep internetowy z artykułami spożywczymi o kontrolowanej zawartości selenu.

28-07-2010

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy


Projekt „Utworzenie centrum badawczo-rozwojowego genetycznych badań nowotworów złośliwych”

 
Admin: PMAKE