English version Polska wersja
 

Read-Gene - Innowacyjna genetyka

READ-GENE SA jest spółką innowacyjnych technologii, której celem jest komercjalizacja metod wykrywania, prewencji oraz leczenia najbardziej rozpowszechnionych rodzajów nowotworów złośliwych.
 
1 2 3
 
 


Współpraca

selvita kcr adamed

Informacje podstawowe

Do Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., na rynku akcji NewConnect, wprowadzonych zostało 1.493.713 akcji zwykłych na okaziciela Serii E o wartości nominalnej 0,05 zł. Akcje Serii E zostały wyemitowane na podstawie Uchwały Nr 3/6/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24.06.2008. Akcje Serii E były oferowane w ramach subskrypcji prywatnej (private placement), po cenie emisyjnej 2,70 zł.

Funkcję animatora akcji spółki pełni Dom Maklerski BDM S.A. z siedzibą przy ul. Stojałowskiego 27 w Bielsku-Białej.

Od dnia 12 lutego 2010 r. spółka nie ma posiada Autoryzowanego Doradcy. 

 


Projekt „Utworzenie centrum badawczo-rozwojowego genetycznych badań nowotworów złośliwych”

 
Admin: PMAKE