English version Polska wersja
 

Read-Gene - Innowacyjna genetyka

READ-GENE SA jest spółką innowacyjnych technologii, której celem jest komercjalizacja metod wykrywania, prewencji oraz leczenia najbardziej rozpowszechnionych rodzajów nowotworów złośliwych.
 
1 2 3
 
 


Współpraca

selvita kcr adamed

Akcjonariat

Struktura akcjonariatu (powyżej 5%)

Liczba akcji

Liczba głosów

Akcjonariat według liczby akcji

Akcjonariat według liczby głosów

"GEN-PAT-MED" Sp z o.o.

7905875

15811750

67,06%

71,59%

Adamed Sp. z o.o.

700000

1400000

5,94%

6,34%

Lubiński Jan

843856

1466078

7,16%

6,64%

Pozostali akcjonariusze

2340279

3408479

19,84%

15,43%

 

Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 11.790.010 akcji, w tym:

9.500.000 akcji Serii A,

500.000 akcji Serii B,

222.222 akcji Serii C,

74.075 akcji Serii D,

1.493.713 akcji Serii E,

Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 0,05 zł.

 


Projekt „Utworzenie centrum badawczo-rozwojowego genetycznych badań nowotworów złośliwych”

 
Admin: PMAKE