English version Polska wersja
 

Read-Gene - Innowacyjna genetyka

READ-GENE SA jest spółką innowacyjnych technologii, której celem jest komercjalizacja metod wykrywania, prewencji oraz leczenia najbardziej rozpowszechnionych rodzajów nowotworów złośliwych.
 
1 2 3
 
 


Współpraca

selvita kcr adamed

Projekty Badawczwe

"Prewencja  dziedzicznego  raka  piersi  poprzez  spersonalizowaną  optymalizację  stężeń  Se, Zn, Fe w organizmie za pomocą suplementów diety”.
 

Umowa nr INNOMED/I/16/NCBR/2014. www.ncbir.gov.pl


Czas trwania projektu zgodnie z umową: 01-10-2014 do 30-09-2019
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Partnerem projektu jest Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. http://www.itn.zut.edu.pll

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Projekt „Utworzenie centrum badawczo-rozwojowego genetycznych badań nowotworów złośliwych”

 
Admin: PMAKE