English version Polska wersja
 

Read-Gene - Innowacyjna genetyka

READ-GENE SA jest spółką innowacyjnych technologii, której celem jest komercjalizacja metod wykrywania, prewencji oraz leczenia najbardziej rozpowszechnionych rodzajów nowotworów złośliwych.
 
1 2 3
 
 


Współpraca

selvita kcr adamed

Własność intelektualna

Read-Gene posiada niezwykły zestaw patentów, obejmujący testy DNA i preparaty chemoprewencyjne:

 
 A) przyznanych 8 patentów zagranicznych:


1. Determining a predisposition to cancer (NBS1) - Patent No. 7,319,007 B2 (USA),
2. Polymorphism in the human NBS1 gene useful in diagnostic of inherited predisposition to cancer - Patent No. 011608 (Euroazja),
3. Pharmaceutical composition and methods for the prevention of breast and ovarian cancer - Patent No. 2006/02081 (RPA),
4. Determining a predisposition to cancer (CHEK2) - Patent No. 7,407,755 B2 (USA),
5. Method for determining reduced predisposition to cancer based on genetic profile - Patent 61/069,403 (USA),
6. Determining a predisposition to cancer - Patent No. 7,851,162 B2 (USA),
7. Polymorphism in the human NBS1 gene useful in diagnostics of inherited predisposition to prostate cancer and lobular invasive breast cancer - Patent No. 2006 00302 (Ukraina),
8. Fast assignment of adequate neoadjuvant chemotherapy for breast cancer patients based on the identification of constitutional BRCA1 mutations" - Patent No. 2008/10173 (RPA).

 

B) przyznanych 9 polskich patentów:


1. Sposób i zestaw diagnostyczny do wykrywania mutacji genów BRCA1 i BRCA2 w polskich rodzinach z agregacją raków sutka i/lub jajnika - PL 185957,
2. Sposób i zestaw diagnostyczny do wykrywania mutacji genów MSH2 i MLH1 w polskich rodzinach z zespołem Lyncha (HNPCC) - PL 192152,
3. Środek farmaceutyczny do suplementacji pożywienia dla ludzi oraz sposób wytwarzania środka farmaceutycznego do suplementacji pożywienia dla ludzi - PL 192139,
4. Sposób i zestaw do wykrywania wysokiej genetycznie uwarunkowanej predyspozycji do raka prostaty oraz zastosowanie zmiany germinalnej w obrębie genu NBS1 - PL 201608,
5. Sposób i zestaw do wykrywania genetycznie uwarunkowanej predyspozycji do raka jelita grubego przez zastosowanie wykrywania zmiany germinalnej w obrębie genu NOD2 - PL 202116,
6. Sposób i zestaw do wykrywania genetycznie uwarunkowanej predyspozycji do nowotworu przez zastosowanie wykrywania zmiany germinalnej w obrębie genu NOD2 - PL 202119,
7. Sposób i zestaw do wykrywania genetycznie uwarunkowanej predyspozycji do raka sutka i/lub jajnika u osoby pochodzenia polskiego oraz zastosowanie wybranych mutacji w obrębie genu BRCA1 - P. 364 413.
8. Sposób usuwania związków selenu z mleka słodkiego - P.389119
9. Sposób usuwania kwasu askorbinowego z wody oraz z produktów spożywczych - P.390453

C) zgłoszenia polskich i międzynarodowych wniosków patentowych dla odryć będących wynikiem badań naukowych spółki:


1. Blood concentration of macro and microelements as predictors of breast or ovarian cancer risk among BRCA1 mutation carriers - PCT/PL2011/050047,
2. Sposób usuwania związków selenu z wód naturalnych i środowiska uwodnionego - P.388980,
3. Sposób otrzymywania wody nasyconej tlenem - P.388979,
4. Sposób usuwania związków selenu z mleka słodkiego - P.389119,
5. Sposób otrzymywania wody nasyconej tlenem metodą chemiczną - P.389482,
6. Sposób usuwania kwasu askorbinowego z wody oraz z produktów spożywczych - P.390453,
7. Sposób otrzymania wody o podwyższonej zawartości selenu - P.394137,
8. Sposób otrzymania sera topionego o podwyższonej zawartości selenu - P.395102,
9. Sposób otrzymania napojów mlecznych o podwyższonej zawartości selenu i napoje mleczne o podwyższonej zawartości selenu - P.395863,
10. Test wysokiego ryzyka raka piersi z oceną mutacji BRCA1 i BRCA2 charakterystycznych dla populacji Morza Bałtyckiego - P.396307,
11. Sposób wytwarzania naturalnego suplementu selenu - P.398779,
12. Sposób wytwarzania naturalnego suplementu żelaza hemowego.


D) zgłoszenia polskich i międzynarodowych wniosków patentowych dla swoich odkryć w dziedzinie genetyki nowotworów:


1. Sposób i zestaw do wykrywania zwiększonej, o niskiej penetracji, predyspozycji do nowotworów złośliwych różnych narządów poprzez identyfikację wariantu genu CYP1B1 - P.375 857,
2. Środek farmaceutyczny, zastosowanie selenu albo jego związku oraz sposób obniżania ryzyka zachorowania na raka piersi lub jajnika - P.361 597,
3. Sposób i zestaw do wykrywania zwiększonej dziedzicznej predyspozycji do nowotworów złośliwych różnych narządów poprzez identyfikację mutacji germinalnych w obrębie genu CHEK2 - P.367 319,
4. Wykrywanie obniżonej odpowiedzi na chemioterapię z zastosowaniem cytostatyków z grupy taksoidów - P.379827,
5. Wykrywanie podwyższonej odpowiedzi na chemioterapię z zastosowaniem cytostatyków platynowych - P.385 589,
6. Genotypy selenoprotein jak również poziomy selenu w organizmach i naturalnej diecie jako czynniki ryzyka raków u ludzi - P.394194,
7. Mode and composition for detection of inherited predisposition to various cancers by identification of germline mutation within CHEK2 gene - U.S. Patent Application No. 60/563,089,
8. Mode and composition for detection of inherited predisposition to cancer by identification of germline mutation within NOD2 gene - U.S. Patent Application No. 60/565,724,
9. Polymorphism in the human NBS1 gene useful in diagnostic of inherited predisposition to cancer - PCT/PL04/00044,
10. Polymorphism in the human NBS1 gene useful in diagnostic of inherited predisposition to prostate cancer and lobular invasive breast cancer - National Phase in Ukraine PCT/PL04/000044,
11. Pharmaceutical composition and methods for the prevention of breast and ovarian cancer - PCT/PL04/00063,
12. Pharmaceutical composition and methods for the prevention of breast and ovarian cancer - EP 04 775 169.8 - 1216 of PCT Application No. PCT/PL2004/000063 - WO2005013951,
13. Pharmaceutical composition and methods for the prevention of breast and ovarian cancer - U.S. Serial No. 10/916,025, filed August 10,2004, claiming the benefit of U.S. Serial No. 60/494,239, filed August 11,2003,
14. Pharmaceutical composition and methods for the prevention of breast and ovarian cancer - Australian Patent Application No. 2004263070,
15. Pharmaceutical composition and methods for the prevention of breast and ovarian cancer - Canadian Patent Application No. 2,535,506,
16. Pharmaceutical composition and methods for the prevention of breast and ovarian cancer - Chinese Patent Application No. 200480023124.6,
17. Pharmaceutical composition and methods for the prevention of breast and ovarian cancer - India Patent Application No. 533/KOLNP/2006,
18. Pharmaceutical composition and methods for the prevention of breast and ovarian cancer - Japanese Patent Application No. 2006-523155,
19. Pharmaceutical composition and methods for the prevention of breast and ovarian cancer - Korean Patent Application No. 10-2006-7002810,
20. Pharmaceutical composition and methods for the prevention of breast and ovarian cancer - Mexican Patent Application No. PA/A/2006/001632,
21. Pharmaceutical composition and methods for the prevention of breast and ovarian cancer - Patent Application in Ukraine No. a200602525,
22. Determining a predisposition to cancer - PCT/PL2005/00006,
23. Determining a predisposition to cancer - EP 05704666.6-240,
24. Method, uses and composition for detection of increased or decreased predisposition to various cancers by identification of specific genotypes of CYP1B1 gene - PCT/PL2006/000040,
25. Method, uses and composition for detection of increased or decreased predisposition to various cancers by identification of specific genotypes of CYP1B1 gene - U.S. No. 11/474,160,
26. Method, uses and composition for detection of increased or decreased predisposition to various cancers by identification of specific genotypes of CYP1B1 gene - EP 06769504.9 WO2006137741,
27. Fast assignment of adequate neoadjuvant chemotherapy for breast cancer patients based on the identification of constitutional BRCA1 mutations - PCT/PL2007/000035,
28. Fast assignment of adequate neoadjuvant chemotherapy for breast cancer patients based on the identification of constitutional BRCA1 mutations - EP 07747744.6,
29. Fast assignment of adequate neoadjuvant chemotherapy for breast cancer patients based on the identification of constitutional BRCA1 mutations - Canadian National Phase entry of PCT/PL2007/000035,
30. Fast assignment of adequate neoadjuvant chemotherapy for breast cancer patients based on the identification of constitutional BRCA1 mutations - U.S. Serial No. 11/809,574,
31. Fast assignment of adequate neoadjuvant chemotherapy for breast cancer patients based on the identification of constitutional BRCA1 mutations - India Patent Application No. 4941/KOLNP/2008,
32. Fast assignment of adequate neoadjuvant chemotherapy for breast cancer patients based on the identification of constitutional BRCA1 mutations - National Phase Patent Application in South Africa no. 2008/10173,
33. Fast assignment of adequate neoadjuvant chemotherapy for breast cancer patients based on the identification of constitutional BRCA1 mutations - Russian Petent Application No. 2008146886,
34. Fast assignment of adequate neoadjuvant chemotherapy for breast cancer patients based on the identification of constitutional BRCA1 mutations - Australian Patent Application No. 2007268378,
35. Method for determining reduced predispositon to cancer based on genetic profile - PCT/PL2009/000023,
36. Determining a predisposition to cancer by identification of genotype combinations of the genes CYP1B1, BRCA2, CHEK2 - Russian Patent Application,
37. Determining a predisposition to cancer by identification of genotype combinations of the genes CYP1B1, BRCA2, CHEK2 - EP 06748044.7 WO2007148997,
38. Serum selenium level as a diagnostic marker of breast/ ovarian cancer risk in BRCA1 mutation carriers - EP 09461508.5,
39. Fast assignment of adequate chemotherapy with platinum based drugs for cancer patients based on the identification of constitutional BRCA1 mutation - PCT/PL2009/050011.


Projekt „Utworzenie centrum badawczo-rozwojowego genetycznych badań nowotworów złośliwych”

 
Admin: PMAKE