English version Polska wersja
 

Read-Gene - Innowacyjna genetyka

READ-GENE SA jest spółką innowacyjnych technologii, której celem jest komercjalizacja metod wykrywania, prewencji oraz leczenia najbardziej rozpowszechnionych rodzajów nowotworów złośliwych.
 
1 2 3
 
 


Współpraca

selvita kcr adamed

Struktura firmy

Przedsiębiorstwo od początku działa jako spółka akcyjna (SA) zgodnie z polskim prawem, gdyż Read-Gene zamierza działać na skalę globalną. Centrum działania znajduje się w Szczecinie. 

Prezes Zarządu – Profesor Jan Lubiński

Prof. Lubiński jest jednym z najbardziej znanych genetyków/onkologów w Polsce. Jest założycielem i kieruje  Międzynarodowym Centrum Nowotworów Dziedzicznych (MCND) w Szczecinie. Zainteresowania badawcze profesora Lubińskiego dotyczą genetyki klinicznej nowotworów. Profesor Lubiński posiada tytuł doktora, uzyskany w Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Był także ”visiting scientist” w Instytucie Pasteura w Paryżu, Instytucie Wistara i Instytucie Nowotworów Jeffersona w Filadelfii. W 1996 roku został mianowany profesorem nadzwyczajnym Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. W 1977 roku został reprezentantem na Polskę i członkiem Komitetu Ekspertów na Europę i Afrykę w programie UICC „Familial Cancer and Prevention" (Międzynarodowej Unii Przeciwko Rakowi). Prof. Lubiński jest autorem około 200 prac naukowych na temat klinicznej i molekularnej genetyki nowotworów oraz autorem i koordynatorem kilku projektów unijnych („Rozwój polskiej sieci centrów nowotworów dziedzicznych”,”Rozwój rejestrów syndromu nowotworów rodzinnych w Europie Wschodniej”). J. Lubiński jest redaktorem czasopisma publikowanego pod auspicjami UICC - „Nowotwory dziedziczne w praktyce klinicznej”. W latach 1998 - 2011 polski konsultant krajowy ds. genetyki klinicznej. Jest także członkiem Komitetu Genetyki Człowieka i Patologii Molekularnej Polskiej Akademii Nauk. Był organizatorem programu badań nad wykrywaniem nowotworów dziedzicznych dla ludności województwa zachodniopomorskiego, obejmujących ok 1,5 miliona ludzi. W latach 2006 - 2001 członek zarządu Europejskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka. Prof. Lubiński jest członkiem Rady Naukowej polskich firm biotechnologicznych: KCR (organizacja badań klinicznych) i Selvita (biotechnologia). Od 2010 roku członek Rady Naukowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

 

Rada Nadzorcza

 

Lista plików:


Projekt „Utworzenie centrum badawczo-rozwojowego genetycznych badań nowotworów złośliwych”

 
Admin: PMAKE