English version Polska wersja
 

Read-Gene - Innowacyjna genetyka

READ-GENE SA jest spółką innowacyjnych technologii, której celem jest komercjalizacja metod wykrywania, prewencji oraz leczenia najbardziej rozpowszechnionych rodzajów nowotworów złośliwych.
 
1 2 3
 
 


Współpraca

selvita kcr adamed

O Read-Gene

READ-GENE wychodzi z coraz bardziej rozpowszechnionego na świecie założenia, że powstanie nowotworów ma podłoże genetyczne, a przez wyselekcjonowanie odpowiednich genów, możliwa jest skuteczna prewencja przed zachorowaniem na raka. READ-GENE SA działa w sektorze tzw. „personal medicine”, co oznacza, że każdego pacjenta traktuje indywidualnie na podstawie przeprowadzonych badań genetycznych. Jest to innowacyjne podejście do pacjenta, dzięki któremu profilaktyka i leczenie przebiega sprawniej i skuteczniej niż w przypadku ogólnych metod, stosowanych w całej populacji.

Głównymi segmentami działalności spółki są chemoprewencja, badania kliniczne oraz testy genetyczne. Wszystkie te segmenty są komplementarne wobec siebie.

Chemoprewencja polega na wykorzystaniu naturalnych lub syntetycznych substancji w celu zahamowania, odwrócenia lub opóźnienia procesu zachorowania na raka. To właśnie na tym segmencie działalności spółka skupia swoją uwagę najbardziej. Chcąc wprowadzić w życie jak najbardziej naturalny sposób prewencji, spółka prowadzi dystrybucję suplementów oraz żywności z produktami o kontrolowanej zawartości mikroelementów i witamin. Spożywanie odpowiednich produktów spożywczych jest opcją mającą na celu ogólne działania prozdrowotne. Jak wskazują wyniki najnowszych analiz naukowych, ze znacznym prawdopodobieństwem, obniża to również ryzyko zachorowania na raka.

Badania kliniczne polegają na sprawdzeniu, czy potencjalny lek, preparat lub technologia medyczna jest skuteczna, bezpieczna i czy spełnia swoje podstawowe cele. READ-GENE oferuje swoje usługi w tym wymiarze dla klientów korporacyjnych, głównie z branży medycznej, farmaceutycznej, chemicznej oraz biotechnologicznej. Innowacyjność Spółki w prowadzeniu badań klinicznych polega na tym, iż spółka dobiera do badań klinicznych pacjentów o zdefiniowanym profilu genetycznym. Dzięki temu, iż spółka ma największy na świecie rejestr danych i bank próbek genetycznych, zawierający ponad 2.000.000 danych pacjentów i ponad 300.000 próbek DNA, w tym ponad 5000 zdiagnozowanych i zarejestrowanych nosicielek mutacji BRCA1 i ponad 21000 nosicieli mutacji CHEK2, NOD2, CDKN2A, CYP1B1, NBS1, p53, FGFR, TNR i innych genów, w dwóch prowadzonych badaniach klinicznych zleconych przez firmy farmaceutyczne READ-GENE zrekrutował największą ilość pacjentów na świecie, za co otrzymał listy gratulacyjne.

Testy genetyczne oraz konsultacje genetyczno-onkologiczne są dostępne dla wszystkich pacjentów. Spółka prowadzi platformę internetową działającą w języku polskim oraz angielskim.

Wartość intelektualna spółki to 8 przyznanych patentów zagranicznych oraz 7 przyznanych patentów polskich. Spółka złożyła również wiele innych wniosków, w sprawie których trwają postępowania patentowe.

Read-Gene ma zawartą umowę licencji wyłącznej z Pomorską Akademią Medyczną na korzystanie z technologii opartej na własności intelektualnej m.in. w zakresie:

Read-Gene zapewnia także doradcze usługi planowania i wsparcia dla onkologicznych poradni genetycznych. Podejście Read-Gene do badań genetycznych znacząco zwiększa prawdopodobieństwo zapobieżenia, wczesnego wykrycia i leczenia nowotworów, co znacząco zmniejsza koszty postępowania onkologicznego.

 


Projekt „Utworzenie centrum badawczo-rozwojowego genetycznych badań nowotworów złośliwych”

 
Admin: PMAKE