English version Polska wersja
 

Read-Gene - Innowacyjna genetyka

READ-GENE SA jest spółką innowacyjnych technologii, której celem jest komercjalizacja metod wykrywania, prewencji oraz leczenia najbardziej rozpowszechnionych rodzajów nowotworów złośliwych.
 
1 2 3
 
 


Współpraca

selvita kcr adamed
NewConnect LEAD, 2010-04-01

31 marca br. spółka została zakwalifikowana przez Giełdę Papierów Wartościowych do segmentu NewConnect LEAD. Celem utworzenia tego segmentu jest wyróżnienie spółek, które osiągają najlepsze parametry ilościowe (np. kapitalizacja, płynność obrotu, czas bycia spółką publiczną) jak i jakościowe, odnoszące się do stosowania Dobrych Praktyk oraz rzetelnego wykonywania obowiązków informacyjnych.


Projekt „Utworzenie centrum badawczo-rozwojowego genetycznych badań nowotworów złośliwych”

 
Admin: PMAKE