English version Polska wersja
 

Read-Gene - Innowacyjna genetyka

READ-GENE SA jest spółką innowacyjnych technologii, której celem jest komercjalizacja metod wykrywania, prewencji oraz leczenia najbardziej rozpowszechnionych rodzajów nowotworów złośliwych.
 
1 2 3
 
 


Współpraca

selvita kcr adamed
Patenty na nowe produkty, 2009-10-02

Zarząd Spółki informuje, że READ-GENE S.A. złożył wnioski do Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej o uzyskanie ochrony na 3 nowe patenty, które w odróżnieniu od patentów dotychczas będących do dyspozycji firmy, są wynikiem badań własnych spółki.

Według naszej oceny wytworzenie nowych produktów opartych o wyżej wymienione patenty może przynieść spółce wielomilionowe zyski w ciągu najbliższych kilku lat.

Więcej informacji: Relacje Inwestorskie - Raporty - Bieżące


Projekt „Utworzenie centrum badawczo-rozwojowego genetycznych badań nowotworów złośliwych”

 
Admin: PMAKE