English version Polska wersja
 

Read-Gene - Innowacyjna genetyka

READ-GENE SA jest spółką innowacyjnych technologii, której celem jest komercjalizacja metod wykrywania, prewencji oraz leczenia najbardziej rozpowszechnionych rodzajów nowotworów złośliwych.
 
1 2 3
 
 


Współpraca

selvita kcr adamed
Nowy test - Test wczesnego wykrywania raka płuca, 2020-01-27

Test identyfikujący osoby, u których prawdopodobieństwo wykrycia raka płuca jest wielokrotnie zwiększone.

Badanie opiera się o ilościową ocenę zawartości kadmu w próbce krwi oraz ewentualną analizę zmian genetycznych w genach CRTC3- rs12915189 GG, GPX1-rs1050450 nonCC, GPX1-rs1050450 nonCC.

Test został opracowany w ramach projektu „Test genetyczny wysokiego ryzyka raków oparty o ocenę we krwi/surowicy stężeń wybranych metali - Cd, Ni, Cr, Pb, Hg oraz genów enzymów je metabolizujących” (NCBR PBS3/B7/26/2015).

 

Badania przeprowadzono na grupie 218 raków płuc wraz z 218 osobami stanowiącymi grupę kontrolną [zdrowi]. Chorych do zdrowych dobrano pod względem wieku, intensywności palenia, płci oraz historii zachorowań na raka u krewnych I stopnia. Podsumowanie danych:

 

Tabela 1. Stężenie kadmu we krwi a występowanie raka płuca

Kwartyl

Stężenie Cd [µg/L]

Chorzy
Zdrowi
OR
CI
p-value
I
0.14-0.51
36
72
1.00
-
-
II
0.52-0.95
55
53
2.28
1.28-4.04
<0.01
III
0.96-1.52
61
48
4.07
2.07-8.00
<0.01
IV
1.53-9.33
66
45
5.25
2.54-10.85
<0.01
 

Powyższa asocjacja była jeszcze silniejsza w podgrupie osób niepalących (Tabela 2).

Tabela 2. Stężenie kadmu we krwi a występowanie raka płuca wśród osób niepalących

Kwartyl

Stężenie Cd [µg/L]

Chorzy
Zdrowi
OR
CI
p-value
I
0.14-0.39
18
33
1.00
-
-
II
0.40-0.61
23
38
1.08
0.47-2.48
0.85
III
0.62-0.93
31
25
2.76
1.19-6.40
0.02
IV
0.94-5.10
40
16
6.77
2.50-18.36
<0.01
 

Korelacja pomiędzy stężeniem kadmu we krwi i występowaniem raka płuca w podgrupach osób niepalących i stopniami zaawansowania klinicznego raka płuca I-II (Tabela 3).

Tabela 3. Stężenie kadmu we krwi a występowanie raka płuca w I-II stopniu zaawansowania klinicznego wśród osób niepalących.

Kwartyl

Stężenie Cd [µg/L]

Chorzy
Zdrowi
OR
CI
p-value
I
0.14-0.38
13
16
1.96
0.55-6.95
0.29
II
0.39-0.57
9
21
1
-
-
III
0.61-1.05
14
15
3.16
0.78-12.81
0.10
IV
1.07-5.1
23
7
12.21
2.63-57.73
<0.01
 

Związek zaobserwowany wśród osób niepalących pomiędzy zwiększonym występowaniem raka płuca a wysokim stężeniem kadmu był jeszcze silniejszy, gdy wystąpił określony genotyp (Tabela 4).

 

Tabela 4. Genotypy i kwartyle stężenia Cd z najwyższą/najniższą częstością występowania raka płuca wśród osób niepalących*.

 Wariant DNA

Stężenie Cd [µg/L] - kwartyl IV

kwartyl IV -chorzy/zdrowi vs kwartyl I - chorzy/zdrowi

OR
CI
p-value
CRTC3- rs12915189 GG
>1.05
14/3
3/11
38.64
2.41-619.4
0.01
 GPX1-rs1050450 nonCC
>1.02
12/3
7/8
23.76
1.86-304.04
0.01

ABCB1- rs2032582 nonCC

>0.93
18/8
9/15
12.22
2.15-69.28
<0.01

* analizy statystyczne w podgrupach par dopasowanych również do genotypów

 

Podsumowując, poziom kadmu we krwi może być cennym markerem do wczesnego wykrywania raka płuc, szczególnie w połączeniu z niektórymi genotypami
(np. GGrs12915189 CRTC3) oraz u osób, które paliły w przeszłości lub nigdy nie paliły.

 
 
 

Celem wykonania testu jest jak najwcześniejsze wykrycie obecności nowotworu co pozwala na lepszy wynik leczenia. 


Projekt „Utworzenie centrum badawczo-rozwojowego genetycznych badań nowotworów złośliwych”

 
Admin: PMAKE