English version Polska wersja
 

Read-Gene - Innowacyjna genetyka

READ-GENE SA jest spółką innowacyjnych technologii, której celem jest komercjalizacja metod wykrywania, prewencji oraz leczenia najbardziej rozpowszechnionych rodzajów nowotworów złośliwych.
 
1 2 3
 
 


Współpraca

selvita kcr adamed
Umowa z NCBiR, 2014-11-19

Zarząd Spółki READ-GENE S.A. z siedzibą w Szczecinie informuje, iż Spółka podpisała umowę nr INNOMED/I/16/NCBR/2014 z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego w ramach programu INNOMED pt. "Prewencja dziedzicznego raka piersi poprzez spersonalizowaną optymalizację stężeń Se, Zn, Fe w organizmie za pomocą suplementów diety". Wartość projektu wynosi 15.736.114,50 PLN, w tym wartość dofinansowania dla Read-Gene S.A.: 6.690.143,44 PLN. Współwykonawcą - konsorcjantem projektu jest Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Za termin rozpoczęcia realizacji projektu przyjęto 1 października 2014 r., a zakończenia – 30 września 2019 r.


Projekt „Utworzenie centrum badawczo-rozwojowego genetycznych badań nowotworów złośliwych”

 
Admin: PMAKE