English version Polska wersja
 

Read-Gene - Innowacyjna genetyka

READ-GENE SA jest spółką innowacyjnych technologii, której celem jest komercjalizacja metod wykrywania, prewencji oraz leczenia najbardziej rozpowszechnionych rodzajów nowotworów złośliwych.
 
1 2 3
 
 


Współpraca

selvita kcr adamed
Patent na wynalazek, 2012-09-24

READ-GENE S.A. złożył wniosek do Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej o uzyskanie ochrony patentowej na wynalazek pt. "Sposób wytwarzania filtrów do usuwania metali ciężkich z gazów, zwłaszcza filtrów papierosowych do usuwania metali ciężkich z dymu papierosowego". Zgłoszenie oznaczono numerem P.400681.


Projekt „Utworzenie centrum badawczo-rozwojowego genetycznych badań nowotworów złośliwych”

 
Admin: PMAKE