English version Polska wersja
 

Read-Gene - Innowacyjna genetyka

READ-GENE SA jest spółką innowacyjnych technologii, której celem jest komercjalizacja metod wykrywania, prewencji oraz leczenia najbardziej rozpowszechnionych rodzajów nowotworów złośliwych.
 
1 2 3
 
 


Współpraca

selvita kcr adamed

Arsen (As)

Bardzo obniżone ryzyko raków u kobiet z niskim stężeniem arsenu we krwi, 2018-02-16

 

 Zespół polskich naukowców z ośrodka badawczego READ-GENE SA i Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie odkrył nieopisywaną dotąd, bardzo mocną korelację między ryzykiem raków u kobiet, a stężeniem arsenu w organizmie.

 

W badaniu ok. 1500 kobiet, które obserwowano przez ponad 3 lata stwierdzono, że:

1.      Blisko 100 raków różnych narządów wystąpiło w grupie ok. 1100 kobiet 
z podwyższonym stężeniem arsenu we krwi.

2.      Raki nie wystąpiły w grupie ok. 400 kobiet ze stężeniem arsenu we krwi poniżej 
0,6 µg/l.

Możliwe, że arsen jest bardzo ważną przyczyną raków u kobiet. Możliwe jest jednak, 
że obserwowane korelacje wynikają z tego, iż arsen jest tylko markerem szkodliwych produktów np. żywności, która jest rakotwórcza, a równocześnie zawiera dużo tego pierwiastka. W środowisku zwiększone stężenie arsenu może pojawiać się w związku 
z zanieczyszczeniami przemysłowymi lub naturalnymi powietrza, wody i gleby, 
a w konsekwencji żywności.

Produktami naturalnie zawierającymi wyższe stężenia arsenu są np. ryż, kakao, ryby morskie i owoce morza. Wstępne dane wskazują, że modyfikacja diety może korzystnie zmienić stężenie arsenu w organizmie.

Przedstawione wyniki uzyskano dzięki badaniu stężeń arsenu we krwi kobiet, przeprowadzonemu przez Wojciecha Marciniaka – doktoranta pracującego w zespole Pana Profesora Jana Lubińskiego.

Powyższe wyniki są przedmiotem zgłoszenia patentowego P.424468.

 

 

1. ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY STĘŻENIEM ARSENU WE KRWI A RYZYKIEM RAKÓW U KOBIET

BRCA (-)

Do badania włączono 1698 kobiet (średnia wieku 55 lat). W momencie włączania do badania żadna kobieta nie chorowała na nowotwory, a w badaniach DNA nie stwierdzono u nich w genach BRCA1
i BRCA2 mutacji charakterystycznych dla populacji polskiej.

W trakcie obserwacji, która trwała średnio 54 miesiąca stwierdzono 110 przypadków zachorowań
na raka, w tym 68 raków piersi oraz 42 raki o innej lokalizacji. U kobiet z niskim poziomem arsenu we krwi (poniżej 0,59 µg/l) stwierdzono tylko jednego raka, pozostałe przypadki stwierdzono w grupie
z wyższym stężeniem arsenu we krwi.

Kobiety ze stężeniem arsenu we krwi poniżej 0,59 µg/l wykazują istotne ponad 29-krotnie obniżone ryzyko rozwoju raka w porównaniu do kobiet ze stężeniem arsenu powyżej 0,59 µg/l (OR=29,50; p<0,0001; 95% CI: 4,10 – 212,00).

Grupa

Zakres stężeń µg/l

Chore

Zdrowe

I

<0,59

1

338

II

>0,59

109

1250

Numer zgłoszenia patentowego: P. 425 602 (Sposób określenia ryzyka raków u kobiet nie będących nosicielkami mutacji w genie BRCA1 i BRCA2 w zależności od stężeń we krwi arsenu, kadmu, cynku i/lub selenu) PDF

 

2. ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY STĘŻENIEM ARSENU WE KRWI A RYZYKIEM RAKÓW U KOBIET

BRCA (+)

Do badania włączono 601 kobiet (średnia wieku 42 lata). W momencie włączania do badania żadna kobieta nie chorowała na nowotwory, a w badaniach DNA stwierdzono u nich występowanie
w genach BRCA1 lub BRCA2 mutacji charakterystycznych dla populacji polskiej.

W trakcie obserwacji, która trwała średnio 36 miesięcy stwierdzono 42 przypadki zachorowań na raka, w tym 31 raków piersi oraz 11 raków o innej lokalizacji. U kobiet z niskim poziomem arsenu we krwi (poniżej 0,65 µg/l) stwierdzono tylko dwa raki, pozostałe przypadki stwierdzono w grupie z wyższym stężeniem arsenu we krwi.

Kobiety ze stężeniem arsenu we krwi poniżej 0,65 µg/l wykazują istotne ponad 4-krotnie obniżone ryzyko rozwoju raka w porównaniu do kobiet ze stężeniem arsenu powyżej 0,65 µg/l (OR=4,10; p=0,004; 95% CI: 1,10 – 19,50).

Grupa

Zakres stężeń µg/l

Chore

Zdrowe

I

<0,65

2

105

II

>0,65

40

454

Numer zgłoszenia patentowego: P. 425 603 (Sposób określenia ryzyka raków u kobiet będących nosicielkami mutacji w genie BRCA1 i BRCA2 w zależności od stężeń we krwi arsenu, kadmu, cynku i/lub selenuPDF

 

3. ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY STĘŻENIEM ARSENU WE KRWI A RYZYKIEM RAKÓW U MĘŻCZYZN

MĘŻCZYŹNI PONIŻEJ 60 ROKU ŻYCIA

Do badania włączono 28 mężczyzn z rakiem o różnej lokalizacji narządowej. Do grupy nie włączono osób z nowotworem złośliwym rozpoznanym wcześniej, niż przed przed pobraniem próbki krwi pełnej. Do grupy chorych mężczyzn dobrano 56 osób zdrowych, które stanowiły grupę kontrolną. Grupa kontrolna została dobrana na podstawie następujących kryteriów: płci, wieku (+/- 3 lata), wieku w momencie pobrania krwi (+/- 3 lata). historii zachorowań na nowotwory w rodzinie, intensywności palenia (+/- 40% paczkolat). Żadna z osób w grupie kontrolnej nie chorowała wcześniej na nowotwór. Żaden uczestnik badania nie przyjmował suplementów diety (w tym preparatów wielowitaminowych).

Mężczyźni poniżej 60 roku życia, posiadający stężenia arsenu powyżej 1 µg/l wykazują statystycznie znamienne ponad jedenastokrotnie niższe ryzyko rozwoju raka niż mężczyźni, u których to stężenie było niższe niż 1 µg/l. (Grupa II vs grupa I; OR= 0,0855; p= 0,0007: 95%CI: 0,0134-0,4291).

Badania na większej grupie mężczyzn jest w trakcie opracowania.

Numer zgłoszenia patentowego: P. 421 781 (Sposób wykrywania znacznie obniżonego ryzyka raków u mężczyzn w Polsce, poprzez ocenę stężenia arsenu we krwi) PDF

Grupa

Zakres stężeń µg/l

Chorzy

Zdrowi

I

<1,00

11

5

II

>1,00

4

23

 

4. PROJEKTY

 

PROJEKT FarmAs2017

W ramach projektu przeprowadzonego przez Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie pn. „Sposób wyrównywania niedoborów arsenu u mężczyzn poprzez modyfikację diety” (FarmAs2017) w ramach projektu Inkubator Innowacyjności + (realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacją wyników prac B+R w jednostkach naukowych
i przedsiębiorstwach w ramach działania 4.4. Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) przeprowadzono badania naukowe. 

Szczegółowe informacje o badania znajdują się tutaj. Numer zgłoszenia patentowego: P. 427 987.

5. OPRACOWANIA

1. Jak usunąć arsen z ryżu podczas gotowania? PDF

6. PUBLIKACJE

1. Blood Arsenic Levels and the Risk of Familial Breast Cancer in Poland. PDF

 

 

BADANIE POZIOMU ARSENU WE KRWI
 
W celu wykonania badania poziomu arsenu we krwi zapraszamy na stronę internetową naszego sklepu po więcej informacji.

ARSEN W MEDIACH

 

 

Lista plików:


Projekt „Utworzenie centrum badawczo-rozwojowego genetycznych badań nowotworów złośliwych”

 
Admin: PMAKE